Suomi - Schist Sanakirja

a' / au # minä # I a's'eas'tar Leena # minun nimi on Leena # my name is Leena abae / abaes # aprikoosi # apricot abarne / abarnes / neabarne / neabarnes / fuabarnes / pasabarne # niellä # swallow abbravo / abbravos # lyhenne # abbreviation abbreva / abbrevas / neabbreva / neabbrevas / fuabbrevas / pasabbreva # lyhentää # abbreviate abete / abetes # suunnitelma # plan abia # koska, sen vuoksi että # because abierte / abiertes / nesabierte / nesabiertes / fusabiertes / pasabierte # sulaa # melt (something is melting) abio / abios # osa # part abira / abiras / neabira / neabiras / fuabiras / pasabira # sulattaa # melt abis # aakkoset # alphabets abistas # osittain # partly abistendo / abistendos # asuntoauto # camper abistoe / abistoes # asuntovaunu # caravan abitana / abitanas / neabitana / neabitanas / fuabitanas / pasabitana # asua # live (reside) (as "where do you live?") abitone / abitones # asunto # apartment absoluto # ehdottomasti # absolutely acaste / acastes / acastas # aktiivinen # active accréo # arvo # value acea / aceas # sivu # page aceiste # sivusto # site achena / achenas # sääri # leg aches / acheste / neaches / neacheste / fuacheste / pasaches # paahtaa # roast aci / acis # kone, laite # machine acia / acias / neacia / neacias / fusacias / pasacia # huokaista # sigh (verb) acio / acios / neacio / neacios/ fuacios / pasacio # toimia # act acidi / acidine /acidinas # hapan # sour aciere # syyskuu # september acinao / acinaos # helttasieni # gill mushroom acio / acios # heltta # gill aciosta / aciostas / neaciosta / neaciostas / fuaciostas /pasaciosta # hiilihapottaa # carbonate (verb) aciostis # hiilihappo # carbonic acid acius / aciusthi # huokaus # sigh (s) aco / acoste / acostas # mukava # nice acosi / acosiste / acosistas # mukava # nice aco ma pario # mukavaa päivää # have a nice day acostata # hämmentyä # get confused acostatas # hämmentyi # got confused acostato / acostate / acostatas # hämmentynyt # confused adale / adales / neadale / neadales / fuadales / pasadale # kasvaa # grow adaltere # toukokuu # may adaqui / adaquis / neadaqui / neadaquis / fuadaquis / pasadaqui # viitata (johonkin) # refer adaquia / adaquias # viittaus # reference adastíe / adastíes # tarra # sticker adeci # lisää # more adeco / adecos /neadeco / neadecos / fuadecos / pasadeco # lisätä # add adeo / adeoste / nesadeo / nesadeoste / fuadeo / pasadeoste # juosta # run adinas / adinaste / neadinas / neadinaste / fuadinaste / pasadinas # muistuttaa # remind adiriei # hanget # snowdrift adisit # vastaavuus # equivalent adoba # pliide # please adoptiare / adoptiares / neadoptiare / neadoptiares / fuadoptiares /pasadoptiare # adoptoida # adopt (verb) aéne / aénes # bändi # band aerto / aertos # kyky # skill aferma / afermas / neaferma / neafermas / fuafermas / pasaferma # vahvistaa (sopimus) # confirm afermio / afermione # vahvistus # confirmation afethes # missä # where agedes # ystävyyden ele # gesture of friendship ageres / ageresi # talo # house Ahé? # Mitä?/Hä? # What?/Sorry? ahere # edessä # in front of aích # auts # ouch aícoth # pohjoinen # north aïle / aïles # perillinen # perillinen # heir aisit # kahdeksantoista # 18 ait # kahdeksan # eight aïtere # lokakuu # october aïtha # suosikki # favorit aíthe # aito # real aithile / aithiles / neaithile / neaithiles / fuaithiles / pasaithile # pitää # like aitzin # kahdeksankymmentä # 80 al # (prep jhk jllk) # to alares # edellämainittu # aforementioned aldeca / aldecas / nealdeca / nealdecas / fualdecas / pasaldeca # levätä # rest, take a aleïa / aleïan # galaksi # galaxy alerco # iloinen # cheerful algir / algirs # valkyyria # valkyrie aliather # tervetuloa # welcome aline # alas # down Aliras! # Piristy! # Cheer up! alminos # yleensä # usually almeo # yleensä, totuttu # usual alume # alumiini # aluminum amae / amaes # kynttilä # candle amano / amanon / neamano / neamanon / fuamanon / pasamano # täyttää # fill amaó # ensimmäisen teekupillisen täyteläinen maku # the rich taste of the first cup of tea amaste / amastes / neamaste / neamastes / fuamastes / pasamaste # rakastua # love, fall in (verb) amé # rakas # dear amenas / amenaste / amenastas # tylsistynyt # bored ameno # seuraava # next Ameríon # amerikkalainen # American ames # rakas / hyvä # dear amesteo # ystävyys, rakkaus # friendiness, love amestepar # ystävän-valentinenpäivä # friends-valentinesday amesties / amestieste / amestiestas # ihana # lovely amici / amicis # charidotella bicolor # golden tortoise beetle amici, ci / Ci amici! # Sano muikku! # Say cheese! aminda # manteli # almond amietha / amiethas # suosikki tv-ohjelma # favourite tv-program amio / amioste / amiostas # kiltti # kind amionas # kiltteys # kindness amiorte / amiortes # torttu # tart amirta / amirtas # torttutaikina # tart dough amithi # rakastaa # love amithista # rakastaja # lover amu # rakas # love (s) amue # rakkaampi # more dear amutas # rakkain # dearest an # asti # till aname # levottomuus # anxiety anameïas / anameïaste / anameïstas # levoton # anxious anan # tyttö/nainen # girl/woman ananes / ananesie # tyttöystävä # girlfriend aneien / aneies / neaneien / neaneies / fuaneies / pasaneien # mennä # go anesi / anesin # ystävä # friend anesimas # ystävyys # friendship anesios / anesioste / anesiostas # ystävällinen # friendly anethe / anethes / neanethe / neanethes / fuanethes / pasanethe # haukotella # yawn (verb) anethtos / anethtosi # haukotus # yawn (s) angelo / angelothi # enkeli # angel ania / anias # sormus # ring anien # todella # really ano / anon # vuosi # year anoé # vuosittainen # yearly anoí # vuosipäivä # anniversary anosti # vuotias # years (three-year-old-boy) ansteo / ansteon / neansteo / neansteon / fuansteon / pasansteo # muodostaa # constitute antanï / antanïs # antenni # antenna anthe / anthes / neanthe / neanthes / fuanthes / pasanthe # vispata # whip (verb) aores / aoreste / aoras # ilkeä # wicked aos # sillä välin, kun # while apeïras # suurinpiirtein # approximately apelmant # kallio # rock aperantas / aperanté # analyysi # analysis apere / aperes / neapere / neaperes / fuaperes / pasapere # avata # open aperia / aperian # avoin # opening apirtere # huhtikuu # april aprios / aprioste / neaprios / neaprioste / fuaprioste / pasaprios # oppia # learn aquera / aqueraste / neaquera / neaqueraste / fuaqueraste / pasaquera # maistaa # taste aquista / aquistas / neaquista / neaquistas / fuaquistas / pasaquista # räjähtää # explode aquistos / aquistosi # räjähdys # explosion arbea # puu # tree arbeio / arbeios # puu (runoll.) # tree (poetic) arbea mméo # jumaltenpuu # ailanto arbire / arbires # naapuri # neighbour ardas / ardasí # ääni # sound ardeo # luokka # grade areno # koillinen # northeast argano / arganos / neargano / nearganos / fuarganos / pasargano # järjestää # organize arïo / arïoste / nearïo / nearïoste / fuarïoste / pasarïo # saapua # arrive arïona / arïonas # saapuva # arrival aritho # kulta # gold artianos # käsityö # handicraft artos / artosí # artikkeli # article as # me # us as ati # me olemme # we are asales / asaleste / neasales / neasaleste / fuasalaste / pasasales # hyppiä # jump (verb) ascia / ascias / neascia / neascias / fuascias / pasascia # uskoa # believe aserean # eristys # isolation ases # meidän # our asén # meitä # us asida # mahdollinen # possible asidias # mahdollisuus # possibility asides # paisti # beef astea / asteas / neastea / neasteas / fuasteas / pasastea # tuntua # feel astro- # tähtitiede- # astro- astrodis # tähtitiede # astronomy atar / atares / neatar / neatares / fuatar # (hän) on # (he/she) is atas / atastes / neatas / neatastes / fuatas # ovat # (they) are ate / atesi / neate / neatesi / fuate # olet # (you) are atecem # yhtäkkiä # suddenly aten / atenes / neaten / neatenes / fuaten # olette # (you pl) are ates / ateses / neates / neateses / fuates # olen # (I) am athes / atheste / neathes / neatheste / fuatheste / pasathes # luvata # promise athina # kukka # flower athio # absurdi # absurd ati / atis / neati / neatis / fuati # olemme # (we) are atomi / atomis # atomi # atom atomio # atomi- # atomic attarea / attareas / neattarea / neattareas / fuattareas / pasattarea # viehättää # attract attarico / attaricone / attariconas # viehättävä # attractive au / a' # minä # I au ates # minä olen # i am aun # minua # me aus # minun # my aveltos # korvavaikku # earwax avene / avenes / neavene / neavenes / fuavenes / pasavene # voittaa # win aves / avesi # korva # ear avocado # avokado # avocado avórem / avóremes # korvamato # earworm azeran # yhdessä # together babú # lintu # bird babúneth / babúnethi # linnunrata # milkyway babúmue / babúmuen # kolibri # humming bird baela / baelas / nebaela / nebaelas / fubaelas / pasbaela # varautua # charce (into something) baéne / baénes # ilmaisu # expression baés # pasta # pasta bagia / bagias # kipu # pain bahía / bahías # ryppy # wrinkle bakea / bakeas / nebakea / nebakeas / fubakeas / pasbakea # paistaa # bake balardo # pekoni # bacon baleó / baleós # lammas # sheep balercinao / balercinaos # lampaankääpäsieni # sheep polypore bacheaco # leivinjauhe # baking powder baleó / baleós # lammas # sheep bamuste / bamustes / nebamuste / nebamustes / fubamustes / pasbamuste # pamahtaa # bang (verb) banan / banani # banaani # banan bardéa / bardéas / nebardéa / nebardéas / fubardéas / pasbardéa # varastaa # steal barethos / barethoste / nebarethos / nebarethoste / fubarethoste / pasbarethos # painia # wrestle basole # basilika # basil bass # basso # bass bass chitore # bassokitara # bass guitar batati / batatis # bataatti # sweet potato beami / beamis # vauva # baby beneo # eteenpäin, esiin # forth benethes # alle/alla # under bentara / bentaras # metro # subway beo # voi # butter beopicinao / beopicinaos # voitatti # slippery jack (suillus luteus) beothe / beothes / nebeothe / nebeothes / fubeothes / pasbeothe # voidella # put butter/oil on beramon / beramons # mustikka # blueberry bero / beroe # marja # berry bergamia # bergamotti # bergamot beveas / beveasi / nebeveas / nebeveasi / fubeveasi / pasbeveas # viipyä, jatkua, pysyä, säilyä # abide biaco / biacon # parveke # balcony biesten / biestens # vadelma # rasberry bifoleo / bifoleos # sappirakko # gallbladder binios / binioes / nebinios / nebinioes / fubinioes / pasbinios # hypellä # hop bioles / biolesi # sappi # bile bip # piip # beep bies # takaisin # back biske / bisketi # keksi # cookie bisqius # binääripuu # binary search tree bithea # bussipysäkki # busstop bitho / bithon # bussi # bus blu / bluthe # poikakeiju # fairy (male) boíche # frikatiivi, hankausäänne # fricative boíste / boístes / neboíste / neboístes / fuboístes / pasboíste # hangata # scrub bonere / boneres / nebonere / neboneres / fuboneres / pasbonere # koskea # touch (verb) bono / bonon # jänis # rabbitt braí / braís # postimerkki # post stamp bravie / bravies # viiksikarvat # whiskers breosteme / breostemes # metri # meter brethas / brethaste / nebrethas / nebrethaste / fubrethaste / pasbrethas # palaa # burn brethensio / brethensioste / brethensiostas # paloherkkä # fire sensitive bríme # sama # same briste / bristeste / bristestas # rikki # broken brupo / brupon # röyhtäys # burp brupo / brupos / nebrupo / nebrupos / fubrupos / pabrupo # röyhtäistä # burp (verb) buno / bunon # pupu # bunny cabore / cabores # käärme # snake cactio / cactios # kaktus # cactus cadio / cadios # kilpikonna # turtle cafae # kahvi # coffee calede # ukkonen # thunder caleste / calestes / necaleste / necalestes / fucalestes / pacaleste # kaulita # roll (with a rolling pin) calesto / calestos # kaulin # rolling pin calíe / calía # rulla / kääryle # roll (s) cama / camas # aine # stuff camese / camesen # hiha # sleeve camo / camos / necamo / necamos / fucamos / pacamo # kommunikoida # communicate candeo # aikana, jonkin # during canfao / canfaos / necanfao / necanfaos / fucanfaos / pacanfao # kumartua # bend canfira / canfiras / necanfira / necanfiras / fucanfiras / pacanfira # tunnustaa # confess candono # harmonia # harmony canthias / canthiaste / necanthias / necanthiaste / fucanthiaste / pacanthias # tanssia # dance (verb) canthista / canthistas # tanssi # dance cantino / cantinos # huuli / huulet # lip / lips caprié / capriés # käytävä # corridor car # massa # paste cartileo / cartileos # rusto # cartilage caseno / casenos # teltta # tent casperéa # ukkosmyrsky # thunderstorm cathum # usva # mist caor # sydän # heart capas / capaste / necapas / necapaste / fucapaste / pacapas # sisältää # contain cardemo / cardemos # perus-, pää-, kardinaali # cardinal cardeo / cardeos # sohva # couch carditheo / carditheos # pääilmansuunta # cardinal direction carea / careas # ymmärtää # understand careí / careís # piirakka # pie careo / careos # ryhmä # group caría / carías / necaría / necarías / fucarías / necaría # paahtaa # roast (verb) caríades # paahtopaisti # roast beef cario / carios # porkkana # carrot cartinaes # verhot # curtains casmeóne # ainakin # at least causea # johtava # leading ceaneth # eläin # animal ceca # niin pian kuin mahdollista # asap cedi # pois # away celam / celamé # kudos # tissue celmane / celmanes # lentokone # airplane celo # ilma # air celoras # airbender (tuulentaitaja) # airbender cemo # mukavuus # comfort céno # jokatapauksessa # anyway cenro / cenros # pähkinä # nut censas / censaste / necensas / necensaste / fucensaste / pacensas # muodostaa # form (verb) censia / censias # muoto # form (s) censtea / censteas # nurmikko # lawn centea / centeas / necentea / necenteas / fucenteas / pacentea # varustaa # endow centie / centies # katu # street ceorno # paljon,monta # many, lots of cepar / cepares / necepar / necepares / fucepares / pacepar # pyyhkäistä # wipe cer'dacie # aavekaupunki # ghost town cerdithas / cerdithaste / necerdithas / necerdithaste / fucerdithaste / pascerdithas # kelkkailla # sledge (verb) cerdithasteo # kelkkailu # sledging cereïme / cereïmeste / cereïmestas # aavemainen # spooky cereo / cereos # aave # ghost cero / ceros # kortti # card cesane # välttämätön # necessary cestopende / cestopendeste / cestopendestas # utelias # curious cestopendo # uteliaisuus # curiosity chabathe /chabathes # terassi # porch chaídas # tavallaan # kind of chalaés # syli # lap chalé / chalés # tavu # syllable chantirell / chantirelles # kantarelli # chanterelle chapas / chapathi # kappale (kirjassa) # chapter chapare / chapares # lattia # floor chapéo / chapéos # kerros # floor, level chapia / chapiaste / chapiastas # vahva # strong chaqui / chaquiste / chaquistas # reilu # fair charda / chardaste / chardastas # kuiva # dry chardasta / chardastani # kuivattaja # dryer chardathe / chardathene / nechardathe / nechardathene / fuchardathene / paschardathe # kuivattaa # dry (verb) charido / charidos # pyyhe # towel charta / chartan # kartta # map chas # suudelma # kiss (s) chasa / chasas / nechasa / nechasas / fuchasas / pachasa # suudella # kiss (verb) chasasta # suutelija # kisser chasi # suudelmat # kisses che # oi, voi, ai, no # oh che na! # oi ei! # oh no! cheaco / cheacos # jauho # flour chebio / chebios / neschebio / neschebios / fuchebios / paschebio # ratsastaa # ride (verb) chebita / chebitas # olohuone # living room chefo / chefos # pomo # boss chedo / chedos / nechedo / nechedos / fuchedos / paschedo # suositella # recommend chei / cheine # koira # dog cheínu / cheínus # koiranpentu # puppy chelaste / chelasten / nechelaste / nechelasten / fuchelasten / pachelaste # istua # sit chene # kaikki # all chemare / chemareste / chemarestas # lähellä # close (to smthing) chemas # pudota # fall chemaste # putosi # fell chemath / chemathe # huone # room chemi # kemia # chemistry chemio # kemiallinen # chemical chemonas / chemonaste / chemonatas # vihreä # green chentache / chentaches # kylpyhuone # bathroom cheo # oma # own cheome # tosi # true chepri / chepris # ruokailuhuone # dining room chera / cheras / nechera / necheras / fucheras / paschera # antaa, sallia # let cherine # myöhemmin # later cherido / cheridos / necherido / necheridos / fucheridos / pascherido # säätää # tune cherio # myöhä # late chesi / chesine / chesinas # keltainen # yellow chesio / chenione / chesionas # oranssi # orange (color) chestrio / chestrios # makuuhuone # bedroom chi # juuri # just chiane / chianes # merivuokko # anemone chiara # tuulenhenkäys # breeze chiaraste / chiarastes / nechiaraste / nechiarastes / fuchiarastes / pachiaraste # tuulla (kevyesti) # breeze (verb) chiare # tuuli # wind (s) chiareo / chiareoste / chiareostas # tuulinen # windy chiareste / chiarestes / nechiareste / nechiarestes / fuchiarestes / pachiareste # tuulla # wind (verb) chiarri # myrskytuuli # wind (strong) chiarriste / chiarristes / nechiarriste / nechiarristes / fuchiarristes / pachiarriste # tuulla (voimakkaasti) # wind (strongly) (verb) chiba / chibae / chibastas # suloinen, makea # sweet chici # mässy # munchies chico # hikka # hiccups chie # kuten # as/like chiebes # jo # already chieme / chiemes # lettu, pannukakku # pancake chierta / chiertas # taikina # dough chiesta / chiestas / nechiesta / nechiestas / fuchiestas / paschiesta # johtua # caused, be caused by chimath / chimathi # kuva # picture chime / chimeste / chimestas # raikas # fresh chimere / chimeres # tuuletin # fan (a machine) chinache / chinaches # leivänpaahdin # toaster chinathi / chinathis # elämä # life chine / chines / nechine / nechines / fuchines / pachine # elää # live (to be alive) chinea # eloisa # lively chinearas # eloisin # most lively chinearée # eloisampi # more lively chineí # kiinan kieli # chinese chineo / chineon # kello, tiuku # bell chinesteo / chinesteos / nechinesteo / nechinesteos / fuchinesteos / paschinesteo # elossa, olla # alive, be chini / chinis # leipä # bread chinio / chinios # sämpylä # bread roll chinon / chinones / nechinon / nechinones / fuchinones / paschinon # kimaltaa # glisten chinoba / chinobas / nechinoba / nechonibas / fuchinobas / paschinoba # toimia # work (verb) chio / chios # karkki # candy chioli # kumi # gum chioro / chioron # karkkipäivä # candyday chipa / chipas # mehiläinen # bee chipandea # mehiläistarha # bee farm chipasunia / chipasunias # mehiläissyöjä (lintu) # European bee-eater chipone / chipones / nechipone / nechipones / fuchipones / paschipone # istuttaa # plant (verb) chipothe / chipothea # kasvi # plant (s) chiquini / chiquinis # kesäkurpitsa # zucchini chira # kilinä # jingle chire / chirethe / chireas # pitkä # long chirio / chirios / nechirio / nechirios / fuchirios / paschirio # jaotella # divide chisaero / chisaeroste / chisaerostas # järkyttävä # shocking chisara / chisaras / nechisara / nechisaras / fuchisaras / paschisara # järkyttää # shock, to shock somebody chisaria / chisarias / nechisaria / nechisrias / fuchisarias / paschisaria # järkyttyä # shock, to get shocked choclat # suklaa # chocolate choe / choes # tapa # way, style chue / chuete / chuetas # usein # often chukie / chukieste / chukiestas # terävä # sharp chumone # vaahtera # maple chunimone # vaahteran lehti # maple leaf ci # hei # hi ciále / ciálen # etuoikeus # privilege ciana / cianas # kirja # book ciano / cianos # kirjasto # library ciboe / ciboes # liha # meat cicende / cicendes / necicende / necicendes / fucicendes / pacicende # hohtaa # glow cicorem / cicoremes # kiiltomato # glow worm cidioste # varmuus # certainty cie # kun # when cienteo / cienteos # omatunto # conscience ciletho / cilethos # keinu # swing cinao / cinaos # sieni # mushroom, fungus cino / cinoste / cinostas # kirkas # bright cio # hei # hello ciorta / ciortas / neciorta / neciortas / fuciortas / pasciorta # tuomita # condemn cipa / cipaï # sipuli # onion ciro / ciros # kristalli # chrystal cirop # siirappi # syrup clemone / clemones # klementiini # clementine clic # klik # click cobina / cobinas # lokki # seagull codía # antura # pad coformie # säätiedotus # forecast compere / comperes / necompere / necomperes / fucomperes / pascompere # vertailla # compare comtébas / comtébasi # kasvukipu # growing pain comtede / comtedes / necomtede / necomtedes / fucomtedes / pascomtede # kasvaa # grow comtes / comtesi # tietokone # computer conduchi / conduchini # tarjous # offer (s) condue / condues /necondue /necondues / fucondues / pacondue # tarjota # offer (verb) confio / confios / neconfio / neconfios / fuconfios / paconfio # kerätä # collect confire # elokuu # august conhac # konjakki # conjac conseo / conseos # kauppa # shop consíe / consíes # konsonantti # consonant consom / consome / neconsom / neconsome / fuconsome / paconsom # käydä ostoksilla # shop (verb) constadathe / constadathes / neconstadathe / neconstadathes / fuconstadathes / paconstadathe # rakentaa/muodostaa/laatia # construct contea / conteas # kontakti # contact conteorna / conteornas # elosalama # heat lightning conteros # näkemiin # goodbye conveas / conveaste / neconveas / neconveaste / fuconveaste / paconveas # vaihtua # turn into smthing cool # cool # cool corgi # corgi # corgi corie / corieste / coriestas # lyhyt # short cosáma / cosámas # alkuaine # chemical element costete / costetes / necostete / necostetes /fucostetes / pacostete # jakaa, levittää (esim lehtolehtisiä) # distribute costie / costies / necostie / necosties / fucosties / pacostie # aloittaa # start (verb) costro / costros # hirviö # monster cría # kerma # cream criestan # kruunaus # coronation cripo # hämärä # twilight cuente / cuentes / necuente / necuentes / fucuentes / pacuente # olla (hänellä on siniset silmät) # have cupedio /cupedios # oksa # branch dacie / dacies # kaupunki # city, town dico / dicos # sanakirja # dictionary dacos # tumma # dark dacoste # pimeys # darkness dameo / dameos # susi # wolf damore / damores # mustarastas # blackbird damoste / damostes / nedamoste / nedamostes / fudamostes / pasdamoste # säikähtää # scare, get scared damus # musta # black damusto / damustos # mustelma # bruise daneme # julistus # declaration Danié # tanskalainen # Danish daremo / daremos / nedaremo / nedaremos / fudaremos / pasdaremo # kiirehtiä, ruuhka # rush dartomé / dartomés / nedartomé / nedartomés / fudartomés / padartomé # sattua # hurt datagéa / datagéas / nedatagéa / nedatagéas / fudatagéas / pasdatagéa # peittää, peittyä # cover datagí / datagís # kuori # cover (s) dathendo / dathendos # tummat renkaat silmien alla # dark circles under your eyes datrano / datranon # asento # position dea / dean # yksityiskohta # detail dearo / dearos # tikku # stick deator # tekijänoikeus # copyright deíro / deíros # koivu # birch delica / delicas # herkku # delicacy delico / delicoste / delicostas # herkullinen # delicious delpicinao / delpicinaos # herkkutatti # penny bun (boletus edulis) demes /demesí # lauta # board denios # etelä # south deones # tuoksu # scent dereos / dereoste / nedereos / nedereoste / fudereoste / padereos # sekoittaa, hutaista # scramble descerdo / descerdos / nedescerdo / nedescerdos / fudescerdos / pasdecerdo # näyttää # show desea # kerran # once desor / desoro # kyynel # tear dezo / dezon # viikko # week dezosto / dezostos # viikonloppu # weekend d'i'en'che = do ioso en chemonas # between red and green = don't know where to start, too many things to do # liian paljon tehtävää, ei tiedä mistä alottaisi diache # mukaan, jonkun # according diafrimo # pallea # diaphragm diaro / diaros # sudenkorento # dragonfly dicie / dicies / nedicie / nedicies / fudicies / pasdicie # siunata # bless diesbe # puute # lack diesebé / diesebés / nediesébe / nediesébes / fudiesébes / padiesébe # puuttua # miss dieste / diesten # syy # cause difere / difereste / diferestas # kova # hard dinéa # tasa-arvoinen # equal dineqo / dineqos # hammasharja # tooth brush dineo / dineos # hammas # tooth diolire / diolires / nediolire / nediolires / fudiolires / pasdiolire # julkaista # publish diono / dionos # seremonia # ceremony diore / diores # suorakulmainen # right-angled diori / dioris # suorakaide # rectangle dios # määräinen / selvä # definite dipacheo / dipacheos # vaatimus # demand direbédea # velkaantuneisuus # indebtedness direbédeas / direbédeaste / direbédeastas # velkaantunut # indebted direme / diremes # rumpu, rummut # drums diremista / diremistas # rumpali # drummer dis, -dis # oppi # study (s) disero / diseros / nedisero / nediseros / fudiseros / pasdisero # opiskella # study (verb) diseroí # opinnot # studies dispore / dispores # laite # device disus / disuste / nedisus / nedisuste / fudisuste / padisus # oppia # learn ditheo # suunta # direction do # välissä # between docala / docalas # kanava # channel docemante # dokumentti # documentary docmé # dokkari # documentary doleme / dolemes # vaippa # mantle doleme / dolemes # vaippa # diaper domia # valtija # master domore / domores # ruoka # meal domori / domoris # välipala # snack doneal / doneales / nedoneal / nedoneales / fudoneales / pasdoneal # palata # return (verb) doneali / donealis # paluu # return (s.) doreo / doreos # rannekello # watch (s) doreathe # kuningas # king dorithes / dorithesi # kuningatar # queen dosíco # luode # northwest dragéo / dragéon # sudenkorento # dragonfly duca / ducas / neduca / neducas / fuducas / pasduca # mahtua # fit (verb) ducere / duceres / neducere / neduceres / fuduceres / paducere # saada # get ducile / duciles # polkupyörä # bike due # kaksi # two duertes # kaksoset # twins duete # toinen / seuraava # second dusit # kaksitoista # 12 duzin # kaksikymmentä # 20 ean # muinainen # ancient easte / easten # nimi # name eastio / eastion / netheastio / netheastion / futheastion / paseastio # nimetä # name (verb) ebíe / ebíen # käsivarsi (son la ebíen - sylissä ) # arm ebíethos # kädenvääntö # armwrestling echi # aikana # during ecídi / ecídin # hevonen # horse ecom # läppäri # laptop ecume / ecumes # kurkku # cucumber edemon # hyvä elämä # good life edife / edifes / nesedife / nesedifes / fusedifes / pasedife # nauttia # enjoy efecerto / efecertos # leffalippu # movie ticket efen # kuume # fever efeo / efeos # elokuva # movie egaste / egastes / nesegaste / nesegastes / fusegastes / pasegaste # herätä # wake up egí # sekoitus # mix egiere / egieres / nesegiere / nesegieres / fusegieres / pasegiere # sekoittaa # mix egieros / egierone / egieronas # sekaisin # mixed up egierum /egierume # sekoitus # mixture eisethte / eisethtes # ulkoavaruus # outer space emara / emaraste / emarastas # luova # creative emarchi / emarchio # luomus, otus # creature emardos / emardoste / nethemardos / nethemardoste / fuemardoste / pasemardos # lähestyä # approach emaro / emarone / nethemaro / nethemarone / futhemarone / pasmaro # luoda # create encono / enconos / nesencono / nesenconos / fuenconos / pasencono # löytää tiensä # find a way emeï / emeïn # kori # basket eméne / eménes / neseméne / neseménes / fueménes / paseméne # yrittää # try emon / emone # sisko # sister emportia # kiusaus # temptation en # ja # and enatha / enathas / neneatha / neneathas / fuenathas / pasneatha # tulla # come en io # jne # etc enan # vielä # still eneas # energia # energy enega / enegas / nesegena / nesegenas / fuenegas / pasenega # tarvita # need eneïo / eneïos # tosiasia # fact eneoste # energiajuoma # energy drink enevaé / enevaés # kuumekurva # feverchart enithtas / enithtaste / enithtatas # herkkä # tender enoste / enostes / nethenoste / nethenostes / fuenostes / pasenoste # perustua # base on (smthing) entamos # viihdyke # entertainment entare # pian # soon entiese / entieses / nesentie / nesenties / fusenties / pasentie # harhailla # wander eón # menneisyys # past eonte # ennenkuin # before eposto / eposton # väri # color eraeni / eraenis # hämähäkki # spider erasteo / erasteon / netherasteo / netherasteon / fuerasteon / paserasteo # pelätä # afraid, to be erasti / erastié # pelko # fear ercinao / ercinaos # puusieni # tree mushroom erdio / erdios / neserdio / neserdios / fuerdios / paserdio # hävittää # lose ereno # itä # east erésio / eréste / eréstas # pyhä (adj) # sacred eroche # postinkantaja # postman erreïa / erreïas / neserreïa / neserreïas / fuserreïas / paserreïa # kiusoitella # tease erría # väärä # wrong ertási / ertásin / nesertási / nesertásin / fusertásin / pasartási # kuulla # hear erte / ertes / neserte / nesertes / fuertes / paserte # kuunnella # to listen espara / esparas / nethespara / nethesparas / futhesparas / pasespara # hengittää # breathe (verb) esqui # noh...tuota... # well (interjection) estére # tänään # today estí # sitten (vuosia sitten) # ago estieras # kiinnostunut # interested estío # josko # whether estiro # painotus / stressi # stress etaédi # eksyksissä # lost ethenas # lampi # pond fabesta / fabestas / nefabesta / nefabestas / fufabestas / pasfabesta # ilmestyä # appear fabeste / fabesten # ilmaantuminen # appearance faéme # mauste # spice fagia # halu # desire fago / fagos # jalava # elm faíme / faímes # fani # fan (a person) falare / falarte / falaras # onnellinen # happy falchimath / falchimathe # sarjakuva # cartoon falíe # sarja- # serial fanteo # fontti # font fara # metsä # forest farabita / farabitas # metsän asukki # forest inhabitant farastéa / farastéan # metsäaukio # clearing of a forest faresen / faresenes # varaus # reservation fare # muoto # shape fariasta / fariastan # metsän olio # creature of a forest farima # formaatti # format faro # ehkä # maybe fastilié / fastilién # festarilippu # festival ticket fastio / fastios # festivaali # festival fathi / fathis / nefathi / nefathis / fufathis / pafathi # matkustaa # travel fathino / fathinos # matkustaja # fathino feame / feames / nefeame / nefeames / fufeames / pasfeame # savustaa # smoke (verb) feára / feáras # loma # vacation feathos; ques feathos? # mikä mättää? # what is the matter with you? feĝela # jalka # foot feĝeles # jalat # feet feïre / feïres # riemuvoitto # triumph fela # kissa # cat felas # kissat # cats felesta / felestas / nefelesta / nefelestas / fufelestas / pafelesta # juhlia # party feleste / felesti # juhlat # party feletha / felethas # paikka # place feli / feliste / felistas # hauska # fun fenie / fenies # heinä # hay fenumi # heinäkuu # july féo / féos # ikkuna # window feonte # ohi # over feorita / feoritaste / feoritas # kipeä # sore feorte / feorteste / feortas # kipeä # sick, ill feosto # perjantai # friday feothes # tuossa/tuolla # there fereo / fereos # rautatie # railway fereo-staïne # rautatieasema # railway-station ferima # hiiva # yeast fermisto / fermistos # este # obstacle fero / feros / nefero / neferos / fuferos / nafero # kaataa # pour ferstaïn # steissi # railway-station (slang) festume # tulehdus # inflammation fethos # joka/mikä # which fevere / feveres # helmi # pearl fevine # helmikuu # february fià / fiàs # pyökki # beech fiatha # loppu # end (s) fieche / fiecheste / fiechestas # hauska # merry fiéle / fiéles # naru, rihma # string fienera / fieneraste / fienerastas # kylmä # cold fienon / fienones / nefienon / nefienones / fufienones / pasfienon # kuunnella # listen fiente / fientes / nefiente / nefientes / fufientes / pafiente # vihata # hate (verb) fienti # viha # hate fiére # jälkeen # after fierione / fierioneste / fierionestas # jäätävä # freezing fila / filaste / filastas # hassu # funny filo / filos # tulikärpänen # firefly finasto # lopulta # finally finofi / finofis # jälkiliite, suffiksi # suffix fio # kansio # file fionos # pääsiäinen # easter fiora # kettu # fox fiore # pakkanen # cold, the fiorina # ketunpoikanen # fox cub fiothe / fiothes / nefiothe / nefiothes / fufiothes / pasfiothe # loppua # end fioto / fiotos # sammakko # frog flacinao / flacinaos # kärpässieni # . flao / flaothi # kärpänen # fly fleío / fleíos # reflexi # reflex fleirte / fleirteste / fleirtas # rypistynyt # wrinkled flerestaï # flirtti # flirtation fleresto / flerestos / nefleresto / neflerestos / fuflerestos / pasfleresto # flirttailla # flirt (verb) flïe / flïes # lusikka # spoon floathi / floathis # siipi # wing flocean / floceane # kirsikankukka # cherry blossom floceï / floceïn # kirsikka # cherry floĝela / floĝeles # lepakko # bat flothes # aika # time foáno / foános # ikkuna # window focas / focaste / nefocas / nefocaste / fufocaste / pasfocas # kyetä # be able foco / focos / nefoco / nefocos / fufocos / pafoco # keskittyä # concentrate foíche / foíchene # sukulainen / sukulaiset # relative / relatives foleste / folestes / nefoleste / nefolestes / fufolestes / pasfoleste # uskaltaa # have courage folieste # rohkeus # courage fometha / fomethas / nefometha / nefomethas / fufomethas / pafometha # tarvita, kaivata # has to / need fonedes / fonedesi # kulma # angle fraleste / fralestes # verenpaine # blood pressure framavias # juustomunakas # cheesy omelet frandio / frandios # lehti (suuri haaroittunut, esim. palmun t. saniaisen) # leaf frecea # täysin, kokonaan # fully frio # roska # trash fruso / frusoste / frusostas # sairas # sick foerca / foercas # matto # carpet foí / foíthe # valokuva # photo foíra # perhe # family foleo / foleos # rakko # bladder fonestepore # sekstantti # sextant forana # hajamielinen # absent-minded foranasios # hajamielisesti # absent-mindedly formi / formie # vuoka # form (s) forteista # onneksi # fortunately frai / fraite / fraista # kuiva # dry framia # juusto # cheese framu / framui # mansikka # strawberry frecía # täysi # full fretas / fretases / nefretas / nefretases / fufretases / pasfretas # paistaa (käristää) # fry friethe / friethes / nefriethe / nefriethes / fufriethes / pasfriethe # jäädyttää # freeze frio # roskat # trash fritha / frithaí # tyttökeiju # fairy (fem) frue # maissi # corn fuentea / fuenteas / nefuentea / nefuenteas / fufuenteas / pasfuentea # olettaa # suppose fuentus / fuentusi # oletus # supposition fuero / fueros # uuni # oven furenes / fureneste / nefurenes / nefureneste / fufureneste / pafurenes # tuoksua # smell futhia / futhias # tuoksu # scent garr # grrr # grrr gefumé # kuivan maan tuoksu sateen jälkeen # petrichor (scent of rain on dry earth) geísto / geíste / geístas # kiivas # fierce gemas / gemasi # sukka # sock gentas / gentasi # valtio # nation Gentasigos # Fire Nation # Fire Nation gentiosi / gentiosis # kansallinen # national geras # nyrkkeily # boxing gereas / gereastes # nyrkki # fist getes / geteste / negetes / negeteste / fugeteste / pasgetes # viskata, sekoittaa # toss gideas / gideaste / negideas / negideaste / fugideaste / pasgideas # sormeilla # finger (verb) gido / gidon # sormi # finger gie # sitten # then gioé / gioés # jättiläinen # giant gioénes / gioéneste / gioénestas # jättimäinen # gigantic giómeú # jättikuukunen # giant puffball ( lagermannia gigantea) girás / giráste / negirás / negiráste / fugiráste / pagirás # kutsua, nimeltään # call glaedo / glaedos # vuoto # leak (s) glasími / glasímiste / glasímistas # jäinen # icy glasío # jää # ice godeas / godeaste / negodeas / negodeaste / fugodeaste / pacodeas # mennä naimisiin # married, get (verb)! graí # kiitti! # thanks! gralino / gralinos # rae # hailstone gramio # kielioppi # grammar gramiostaé # kieliopillinen # grammatical gramo / gramos # isoäiti # grandmother grapo / grapos # isoisä # grandfather grasémo # jäätelö # ice cream gratha / grathaes / negratha / negrathaes / fugrathaes / pasgratha # kiittää # thank Grathas! # Kiitos! # Thank you! grasta / grastathe / negrasta / negrastathe / fugrastathe / pagrasta # raastaa # grate grastathe # raastettu # grated graza # suuri # big grazae # suurempi # bigger grazas # suurin # biggest Greco # kreikkalainen # Greek gredo / gredos / negredo / negredos / fugredos / pasgredo # purra # chew grechio # purkka # chewing gum grefàli # laskiainen # shrove (tuesday) grieth / griethte / negrieth / negriethte / fugriethte / pagrieth # huutaa # shout grío / gríos # pastilli # pastille grithas / grithaste / negrithas / negrithaste / fugrithaste / pagrithas # ärsyttää # annoy groés / groéste / negroés / negroéste / fugroéste / pagroés # sivuuttaa, olla välittämättä # ignore grothas / grothaste / grothastas # rankka # hard/ heavy hacinto / hacintos # lapaset # mittens haderos # munakokkeli # scrambled eggs havias # munakas # omelet havio / havios # kananmuna # egg humanoman / humanomans # humanoidi # humanoid í í í # yhyy # wee wee wee iare # jatkuva # continuous ie # (prep jssak, jhk) # at ientas # innostus # excitement iente / ientes / nethiente / nethientes / futhientes / pasiente # innostua # excited (get) ienete / ieneste / ienestas # innostunut # excited iére / iéres # oikeus # right iéro / iéros / neiéro / neiéros / fuiéros / pasiéro # lähteä # leave (verb) iesgel / iesgelas / iesgelaste # kiero # crosseyed iéste # toveruus # fellowship iesto / iestos # kevät # spring ieth # jtn varten # for igerne / igerneste / igernestas # laiska # lazy igore / igores # punatulkku # bullfinch igos # tuli # fire inde / indes # järjestys # order (as in word order) ineos / ei koskaan # never inistas # sisin # innermost iniste # sisempi # inner ino # koskaan # ever inosi # jatkuvasti muuttuva # everchanging inspirie # innoitus # inspiration intas # kansainvälinen # international intaste # kansaivälisempi # more international intastas # kansainvälisin # most international inúe / inúes # kaappi # closet io # niin # so iochi / iochin # hiuspanta # hairband iod / iods # idea # idea ioneoche # punatukkainen # redhaired iones # toinen # other ioso / iosone / iosonas # punainen # red ioche # hiukset # hair iore / iores # hiiri # mouse iosflacinao / iosflacinaos # punakärpässieni # fly agaric (amanita muscaria) iosorde # lounas (ilmansuunta) # southwest iosties # toisaalta # on the other hand iréantes # ulkopuoli- # outside irén # melko # quite iréo # ulkona, ulos # out irió / irión / nesirio / nesirion / fusirion / pasirio # kulua (aika) # pass irpre / irpres # haarniska # suit of armor itali # italian kieli # italian language itho # vaikka # although ito / itos # ranskanperuna # french fry iziro # vihellys # whistle jaĝo # jugurtti # yoghurt jaĝore / jaĝores # jugurttipurkki # yoghurt jar jam # nam # yum jamea / jameaste / jameastas # namia # yummy Japan # Japani # Japan japané # japanilainen # japanese japani # japanin kieli # japanese language jia! # jei! # yay! juĉa # mehu # juice ki # vähän # some kicho / kichon # keittiö # kitchen kios # jotain # something kiun # joku # someone kochinaste # keitetty # cooked kruesti # krutonki (pl) # croutons la # tämä # that/the labira / labiraste / labirastas # pitkä # tall laédo # näppäimistö # keyboard laeth # läpi # through lagrimo / lagrimos / nelagrimo / nelagrimos / fulagrimos / paslagrimo # itkeä # cry laí # maito # milk laíde / laídes / nelaíde / nelaídes / fulaídes / paslaíde # iskeä, lyödä # hit laïgie # kauan sitten # long ago laithe # kaukana # far lambre # johto, piuha, kaapeli # wire lameo / lameos / nelameo / nelameos / fulameos / paslameo # laminoida # laminate (verb) lamía / lamías # lapsi, ipana # kid lamore / lamores # lapsi # child lando # maa # land láneo / láneothi # sielu # soul lanseó / lanseós / nelanseó / nelanseós / fulanseós / paslanseó # laskeutua # land (verb) lapreso / lapresos # lahja # present, gift lare / lares / nelare / nelares / fulares / paslare # sanoa # say larios / larioste / nelarios / nelarioste / fularioste / paslarios # laulaa # sing laróne / larónes # laulu # song laróthte / laróthtes # lauluntekijä # songwriter lasethe / lasethen # allas # pool laveo / laveos / nelaveo / nelaveos / fulaveos / paslaveo # pestä # wash (a person) lavida / lavidas / nelavida / nelavidas / fulavidas / palavida # pestä pyykkiä # laundry (verb) lavide # pyykit # laundry (s) leatarcheo # liturginen # liturgical ledo / ledoste / ledostas # kuuma # hot lemeó / lemeós # elementti # element lente / lentes # linssi # lense leona / leonas # aalto # wave leone # yleisö # popular leos / leosi # tunti # hour lerana / leranas # kävely # walk (s) lerane / leranes / nelerane / neleranes / fuleranes / palerane # kävellä # walk (verb) lerisco / leriscon # otsikko # headline levedas / levedasí # silta # bridge leviador / leviadore # sukupolvi # generation levíos / levíoste / levíostas # kevyt # light (weight) licire # lakritsi # licorice lináo / lináos # linja # line lino / linos # leijona # lion lio / lios # kirjain # letter liotha / liothas / neliotha / neliothas / fuliothas / pasliotha # kirjoittaa # write lipochas # varvastossut # thongs livare / livares # vapaapäivä # day off livia / liviaste / liviastas # vapaa # free livina / livinas / nelivina / nelivinas / fulivinas / paslivina # vapauttaa # free (verb) lofére / loféres # kaapeli # cable logeste / logestes / nelogeste / nelogestes / fulogestes / paslogeste # löytää # find logreos # vähitellen # gradually Lojbanéa # Lojbania # Lojbanistan lorama / loramas / nelorama / neloramas / fuloramas / paslorama # tiskata # washing dishes loratrec / loratrecs # tiskiaine # dishwashing liquid lores / loreste / lorestas # urhea # brave lucea / luceas # kaulus # collar lucie / lucies # pipo # beanie lúe / lúes # seinä # wall lumente / lumentée / lumentas # valkoinen # white lumenteos # valkeus # whiteness lumeste / lumestes / nelumeste / nelumestes / fuélumestes / paslumeste # valaista # light (verb) lumi # lumi # snow (s) lumían / lumíanis # lumiukko # snowman lumiente # valkea # white (shade) lumithe / lumithes / nelumithe / nelumithes / fulumithes / paslumithe # sataa lunta # snow (verb) lumones / lumonas # valo # light (s) luna # kuu # moon lunames / lunamesíe # kuunsäde # moonbeam lunathi # kuut # moons luneche / lunecheste / lunechestas # kirkkaasti # clearly lunéo / lunéoste / lunéostas # kirkas,selkeä # clear luni / lunichi # tähti # star lupeo / lupeos # juna # train lusaran # lumisade TV-ruudussa # white noise, static luthe / luthes # lumihiutale # snowflake ma (mas) # voida, pystyä # can maesto # maanantai # monday maëth # valtava # great magma # magma # magma magoe / magoes # vatsa # stomach maier # nainen # woman malía / malías # vahinko # harm malioth # käsiala # handwriting maneole / maneoleste / maneolestas # huono # bad maneoth # muuten # by the way manesta / manestas / nemanesta / nemanestas / fumanestas / pamanesta # käyttää # use mango # mango # mango maniaste / maniastes # hyödyllinen # useful manio / manios # käsi # hand mano / manos # moottoripyörä # motorbike manosti / manostis # mopo # moped marcaos # markkinat # market mathe # voisi # could mafa / mafas # muffini # muffin mane / manes # lentokone # plane manos / manosi # kasvot # face maomas # suolisto # intestine maoste / maostes / nemaoste / nemaostes / fumaostes / pasmaoste # tavata # meet mapí / mapís # lauta # plank maposo / maposos # laudoitus # planking mardas # %¤&#!!! # %¤&#!!! marmila / marmilas # marmelaadi # marmalade maros # jalkapallo # soccer mascola / mascolaste / mascolastas # litistynyt # flattened mathie / mathies / nemathie / nemathies / fumathies / pasmathie # hieroa # massage meánas # matka # trip, voyage meara # termi # term mearté / meartés / nemearté / nemeartés / fumeartés / pamearté # huomata # notice measto / measte / meastas # viisas # wise meatha / meathas # untuva, nukka # fluff meathan # untuvainen # fluffy mecume / mecumes # merikurkku # sea cucumber medera / mederas / nemedera / nemederas / fumederas / pasmedera # ostaa # buy medo # keski- # medium medu / medus # lääke / lääkkeet # medicine meduí / meduís # pilleri # pill medusto # lääkitys # medication mefoï / mefoïs / nemefoï / nemefoïs / fumefoïs / pasmefoï # kannustaa # encourage (verb) mei / meies / nemei / nemeies / fumeies / pasmei # pitää # keep meïa # tavara # thing meïnas / meïnastes / nemeïnas / nemeïnastes / fumeïnastes / pasmeïnas # menestyä # prosper (verb) meïtho / meïthos # katto # roof menas / menaste / menastas # paljon # much mendosi / mendosis / nemendosi / nemendosis / fumendosis / pasmendosi # nojata # lean men'ici # keskiyö # midnight menos / menoste / menostas # satunnainen # occasional mentho # minttu # mint mento # mieli # mind menterei # mieli # mind meon / meoni # maailma # world meos # itse # self meose # itsenäisyys # independence meoserio # itsenäisyyspäivä # independence day meoserta / meosertas / nemeoserts / nemeosertas / fumeosertas / pasmeoserta # itsenäistyä # independent, to become meoserte / meoserte / meosertias # itsenäinen # independent meothe / meothes # tyyny # pillow mepar # keski- # middle mepario # keskipäivä # midday meras / meraste / nemeras / nemeraste / fumeraste / pasmeras # säästää, pelastaa # save merenum # turva # safe meresta # edellinen # previous mero # meri # sea mes / mesíe # säde # beam metéman # metamorfoosi # metamorphosis metémanos # metamorfinen # metamorphic methanos # metaani # methane methíe / methíes /nemethíe / nemethíes / fumethíes / pasmethíe # soittaa # play (guitar) methos / methostes / nemethos / nemethostes / fumethostes / pasmethos # leikata ruohoa # mow metío / metíon # meteori # meteor meú / meús # pallo # ball mi / mí / míe # vesi # water michire / michires / nemichire / nemichires / fumichires / pasmichire # slipper (verb) # liukastella miéste / miéstes # kuukausi # months mifeole / mifeoles # joki # river mique / miquethi # vesikastanja # water chestnut micho / michos / nemicho / nemichos / fumichos / pamicho # laittaa # put micio / micios # murunen # crumb micearte / micearteste / nemicearte / nemicearteste / fumicearteste / pasmicearte # höristää # prick up micoara / micoaran # erilainen, eri- # different mierge / mierges # puutarha # garden mille / milles # miljoona # million milo / milos # hunaja # honey mineó / mineóthi # sää # weather minesta / minestas # pala # bit/piece minile / miniles / neminile / neminiles / fuminiles / paminile # kutittaa # tickle (verb) mino / minos # puro # stream minocea / minoceas # vesinokkaeläin # platypus minoe / minoes # ainekset # ingredient minuti / minutis # minuutti # minute mione / miones # pöytä # table mios / mioste / miostas # vanha # old mique /miquethi # vesikastanja # water chestnut mirio / mirios # ihme # wonder (s)/miracle misara / misaran # karhu # bear misare / misaren # nalle # teddybear Misaré Pú # Nalle Puh # Winnie the Pooh misteó # mysteeri # mystery misto / mistos / nemisto / nemistos / fumistos / pamisto # mennä (sulake), puhaltaa # blow (fuse) mithela / mithelas # vesimeloni # watermelon mithos # mytologia # mythology miu # mau # meow mmacire # esimerkiksi # for example mmaciro / mmaciros # esimerkki # example mmahe / mmahethi # aamu # morning mmáne # suoja # shelter mmath # tulevaisuus # future mmatheas / mmatheaste / nemmatheas / nemmatheaste / fummatheaste / pas'mmatheas # ajatella # think mmathio / mmathios # ajatus # thought mmao / mmaos # äiti # mom mmbera / mmberas / nemmbera / nemmberas / fummberas / pas'mmbera # halata # hug (verb) mmberasta # halaaja # hugger mmbere # halaus # hug (s) mmberei # halaukset # hugs mmehar # aamu, keskiaamu # morning, middle of the morning mmei / mmeies / nemmei / nemmeies / fummeies / pasmmei # epäillä # suspect mmélináo / mmélináos # taivaanranta # skyline mmenathi / mmenathiste / mmenathstas # vaaleanvioletti # lavender (color) mméo / mméoni # taivas / taivaat # sky / skies mmetha / mmethae / mmethastas # sievä # pretty mmethe / mmethte / mmethetas # vaalea # light (shade) mmethio / mmethioste / mmethiostas # vaaleanpunainen # pink mmias / mmiaste / nemmias / nemmiaste / fummiaste / pasmmias # harjoitella # exercise mmio / mmios # siemen # seed (s) mmiocos / mmiocosi # taimi # seedling mmothae / mmothane / mmothanas # pölyinen # dusty mmothe / mmothes # pöly # dust mmtacel # rokote # vaccine mmuá / mmuáni # musiikki # music mnea / mneas # järvi # lake mnemesta / mnemestas # piha # yard moares / moareste / nemoares / nemoareste / fumoareste / pamoares # ihmetellä # wonder moche / mochese / mochesas # harmaa # gray mochemas / mochemaste / mochemastas # turkoosi # turquoise (color) modis # lithologia # lithology moltes # moni # many moltio / moltios # monikko # plural momentes / momenti # hetki # moment monache / monachste / monachstas # siniharmaa # blue-gray monas / monaste / monastas # sininen # blue monachio / monachiote / monachiotas # liila # lilac (color) monechea # tänä iltana # this evening mónes / mónesthe # koko # size mónesian # kokoinen # sized mon'ici # tänä yönä # tonight moreth / morethe # kivi (lohkare) # rock mortía # kuolema # death mortias # kuollut # dead mosoca / mosocas # hyttynen # mosquito mothia / mothias # kivi # stone mozzarella # mozzarella # mozzarella muero / mueroste / muerostas # synkkä # gloomy muethe / muethes / nemuethe / nemuethes / fumuethes / pasmuethe # leikkiä/pelata # play muethasta # leikkijä / pelaaja # player muh # ammuu # moo munere / muneren # sika # pig murechas / murechaste / murechastas # myrkyllinen # poisonous muthe / muthene # sammal # moss muthebero / mutheberoe # karpalo # cranberry N'ici / n'icithi # yö # night na # ei # no Na-ah! # eikä! # Nuh-uh! Na ma! # ei pyke # no can do! nabu / nabus # nappi # button (s) naceiste # verkkosivusto # website nachaqui / nachaquiste / nachaquistas # epäreilu # unfair nadios # epämääräinen # indefinite naestiere # joulukuu # december naesto # joulu # christmas nafalare # onneton # unhappy naforteista # valitettavasti # unfortunately naïntea / naïnteas / nenaïntea / nenaïnteas / fusaïnteas / pasaïntea # kantaa # carry naléve / naléves # kanootti # canoe namante / namantes # pilvi # cloud namantese / namanteste / namantas # pilvinen # cloudy namerté / namertéste / namertéstas # huomaamaton # imperciptible namone / namonen # veli # brother namonistis # veljeys # brotherhood namoste / namostes / nenamoste / nenamostes / funamostes / pasnamoste # ottaa # take nanes # ilman # without nantas # ei mitään # nothing naos / naoste / naostas # yksinäinen # lonely naósi / naósite / naósitas # yksin # alone naquie # ei kukaan # nobody nardestard / nardestardas / nenardestard / nenardestardas / funardestardas / panardestard # verbi sanasta "nardestardio" # verb of the word "nardestardio" nardestardio # hiljaisuus, joka korostaa pienintäkin ääntä # quieteness, that stresses even the smallest sound nas # verkko # net nasida # mahdoton # impossible navaé / navaés / nesnavaé / nesnavaés / fusavaés / pasavaé # purjehtia # sail navido # sokea # blind naviso # näkymätön # naviso nea # käteinen # cash neacaste / neacastes / neacastas # toimeton, passiivinen # inactive neante / neanteste / neantestas # jännittävä # exciting neas # ympärille # around n'e's / nes ses # kanssa hänen jtkin # with her/his/its smthing nebethes # niin pian kuin # as soon as necesso # pakko # must nechea / necheas # ilta # evening necea / neceas # yhdistäminen # connection neceo / neceos / neneceo / neneceos / funeceos / pasneceo # yhdistää # connect necero / neceros / nenecero / neneceros / funeceros / pasnecero # säilyä # remain nechesto / nechestos # ovi # door necompílo # keskeneräinen # incomplete nedesero # nedeseros # toive # wish neïma / neïman # pää # head nelambre # johdoton # wireless nemaíno / nemaínos # pankkiautomaatti # cash machine neman # iho # skin nemea # talvi # winter nemen # reki # sleigh nementos # todellakin # indeed nemeros # kinkku # ham nemeste # jännitys # tension nemostare / demostareste / demostarestas # naurettava # ridiculous nemosti # nauroi # laughed nemre / nemren # numero # number nenantes # vierekkäin # side by side neo # täällä # here neoso / neosos # hanki # snow, thick mantle of snow covering the ground neplacio / neplacioste / neplaciostas # epämiellyttävä # unpleasant nequere # eikun # no, I mean... nequicha # unelmahenkilö # dream person nes # kanssa # with nescheresta / nescherestas / nenescheresta / nenescherestas / funescherestas / pasnescheresta # ruuvata auki # unscrew nespire / nespireste / nespirestas # tylsä # blunt nestas # lähellä # near nethbeó # kauneuspilkku # beauty spot nethé / nethéste / nethéstas # helppo # easy netha / nethas / nenetha / nenethas / funethas /pasnetha # huuhdella # rinse nethebas # kauneus # beauty nethebi / nethebie / nethebiestas # kaunis # beautiful nethéo / nethéos / nenethéo / nenethéos / funethéos / pasnétheo # helpottaa # ease nethio / nethios / nenethio / nenethios / funethios / pasnethio # kadota # vanish nethire / nethires / nenethire / nenethires / funethires / pasnethire nethoé # rauha # peace nethoiste / nethoistes # näyttelijä # author nethos / nethoses / nenethos / nenethoses / funethoses / pasnethos # unelmoida # dream (verb) neutore # neutroni # neutron nevaé / nevaés # käyrä, kurva # chart nevaro / nevaros # jääkaappi # refrigerator neveros / neverosi # verbi # verb nia / niathi # muisto # memory niamo / niamos # muistitikku # flash drive nias / niaste / nenias / neniaste / funiaste / pasnias # muistaa # remember niche / nichere / nichestas # söpö # cute níe # liian # too (too many) niene / nienes / neniene / nenienes / funienes / pasniene # hymyillä # smile (verb) nim # te # you (pl) nimacies # lehtien havina # sigh of leaves niman # teitä # you (pl) nimas # teidän # your (pl) nímé # yötaivas # night sky nimeas # että # that (he said, that...) nimías / nimíaste / nimíastas # sumuinen # foggy nimío # sumu # fog niminos # nämä # these nimone / nimones # lehti (puun) # leaf nimos # tämä # this nimose # nuo # those nineas # jossain # somewhere ninios # pikkuruinen # tiny nio # yhdeksän # nine nios # nämä # these niontere # marraskuu # november niosit # yhdeksäntoista # 19 niothan / niothaste / niothastas # etu- # front niozin # yhdeksänkymmentä # 90 nis # nolla # zero nitende / nitendes / nenitende / nenitendes / funitendes / pasnitende # kieltää # forbid nith / nithes # hiutale # flake noáme / noámes # tiedemies # scientist nochio / nochios # nokka # beak nodene # kaakko # southeast nodias # juurella (jonkun juurella) # foot of (at the foot of) noethe / noethste / noethtas # nuori # young noíes # pelkkä, puhdas # pure noíthes / noíetheste # kotimatka # way home nomada / nomadas / nenomada / nenomadas / funomadas / pasnomada # epäillä, saada epäilemään # doubt, make somebody doubt noman / nomane # pöllö # owl nomtheos # tunturipöllö # snowy owl nosties # tietää # know novas / novasi # uutiset # news novesto / novestos # sanomalehti # newspaper nuas # nyt # now nuchoé # vähitellen # little by little nue # uusi # new nue'nes # uudet # new ones nuestas # uudestaan # newly (again) nuethe # uudempi # newer nuethas # uusin # newest numis # mini # mini numune # possu # piglet Numune # Nasu # Piglet nunes # vähän # little nunestas # vähiten # least nunestee # vähemmän # less nunu / nunus # pieni / pienet # small nunue # pienempi # smaller nunuma # pikkuinen # little one nununtas # pienin # smallest nusdore / nusdoreste / nusdorestas # alaston # naked nustroemodis # neoastroheirolithology # the study of new sacred stones that come from space obathe / obathen # objekti # object ocerdos # länsi # west ochardas # silmälasit # glasses ochi / ochini # silmä / silmät # eye(s) oéno # järki # reason oésta / oéstas # viesti # message òh # ooo # awww oícea # kotisivu # homepage oíthe # koti # home oké # okei # okay olíe # öljy # oil oliva / olivaste / olivastas # oliivinvihreä # olive (color) oliva / olivas # oliivi # olive oman / omani # poika / mies # boy / man omanes / omanesie # poikaystävä # boyfriend onethe / onethes / neonethe / neonethes / fuonethes / pasonethe # olettaa # assume opa # ooppera # opera optara / optaraste / optarastas # erinomainen # excellent oré # heippa # bye orech / oreche # siili # hedgehog orego / oregoni # appelsiini # orange (fruit) orem / oremes # mato / madot # worm(s) oremsteï / oremsteïe # madonreikä # wormhole oriche # ruskea # brown ormedus / ormedusi # matolääke # vermicide orneïto / orneïtos # naarmu # scratch oseca / osecas # kassi # bag osera / oseras / neosera / neoseras / fuoseras / pasosera # liittyä # join othe / othes # aste # degree ovetho # pakokaasu # exhaust gas pabeste / pabestes / nepabeste / nepabestes / fupabestes / paspabeste # pamahtaa # bang (verb) pacelo / pacelos # mestaruus # championship padine / padines # lamppu # lamp pagichi / pagichis # mäyräkoira # dachshund paí / país # ankka # duck paí-vanoesto # ankannokkainen # duck-billed palare # puhe # speech paledos / paledoste # kuuma päivä # hot day paleste # kieli # language palideo / palideos # suo # swamp paloro / paloros / nepaloro / nepaloros / fupaloros / paspaloro # puhua # talk palorosta # puhuja # talker palortas # puhuva # talking pamia # kännykkä # mobile phone pamini / paminis # kurpitsa # pumpkin pansar / pansare / nepansar / nepansare / fupansare / paspansara # pieraista # fart (verb) pansara / pansaras # pieru # fart panthea # syntymäpäivä # birthday pantiosi # kansallispäivä # national day pao # isä # dad paóre # valmis # ready paothi / paothis # paita # shirt parchoco # suklaapäivä # chocolate day pario / parios # päivä # day parí / parín # päivä # day paro / paros # puuro # porridge parteas # satama # port particia / particias / neparticia / neparticias / fuparticias / pasparticia # etääntyä, loitota # to part particus # etäisyys # distance partos / partosi # vaate # garment pasatar / pasatares / nepasatar / nepasatares / fupasatar # olla (pass.sg.) # be (pass.sg. ) pasatas / pasatastes / nepasatas / nepasatastes / fupasatas # ollaan (pass. pl.) # be (pass. pl.) pasteo # takana # behind patenta / patentaste / patentas # suurpiirteinen # tolerant, generous pathiento / pathientos # lämmin päivä # warm day paviches! # nähdään! # see you! pea / peas # päärynä # pear peáma # runoilija # poet pebiro / pebiron # paprika # bell pepper pecho / pechos # persikka # peach pedia / pedias / nepedia / nepedias / fupedias / paspedia # lainata # loan pegrame / pegrames / nepegrame / nepegrames / fupegrames / paspegrame # pitää parempana # prefer peí / peíe # runo # poem peïth / peïthi # häntä # tail peoche # runous # poetry peorén # arkirutiinit # everyday routines perdeno / perdenos / neperdeno / neperdenos / fuperdenos / pasperdeno # pilata # ruin perdóe / perdóen / neperdóe / neperdóen / fuperdóen / pasperdóe # toistaa # repeat pero # arki # everyday / weekdays perià # henkilö # person peritho # persoona- # personal pertósi / pertósieste / pertósiestas # kallisarvoinen, ihana # precious pethaes / pethaeste / nepethaes / nepethaeste / fupethaeste / paspethaes # tapahtua # happen phenil / phenila # sankari # hero phenile / pheniles / nephenile / nepheniles / fupheniles / paphenile # kertoa # tell phio / phios # kala # fish phioste / phiostes / nephioste / nephiostes / fuphiostes / pasphioste # kalastaa # fish (verb) phio'n'itos # kalaa ja ranskalaisia # fish'n'chips piceoste / piceostes / nepiceoste / nepiceostes / fupiceostes / papiceoste # juoda # drink (verb) piche / piches # kettu # fox pichigo / pichigos # revontuli # aurora borealis picinao / picinaos # pillisieni # straw mushroom picu / picus # pigmentti # pigment piés # myös # too piethe / piethes # persikka # peach pinea / pineas # mänty # pine pineacinao / pineacinaos # männyntuoksuvalmuska # matsutake pinemea / pinemeas # pinjansiemen # pinja kernel pintare / pintares / nepintare / nepintares / fupintares / paspintare # maalata # paint pintas / pintáse # maalaus # painting pintore / pintores # maalaaja # painter pio / pios # pilli # straw, tube piocinao / piocinaos # tatti # boletus pipere # paprika # pepper pipertamente # piparminttu # peppermint pireíeni / pireíenis # Gasteracantha cancriformis # Gasteracantha cancriformis pireíes / pireíste / pireístas # piikikäs # spiny pistache / pistaches # pistaasi # pistachio pistera / pisteras # kansi # lid placeí / placeíste / placeístas # tyytyväinen # pleased placio / placioste / placiostas # miellyttävä # pleasant plaé # plakki # plaque plaedo / plaedos # kaasuvuoto # gas leak plaí # muovi # plastic plaíthea # muovimuki # plastic cup plangeo # kaasu # gas plazire # mielihyvä # pleasure pochie / pochies # pannu # pan pomie / pomiethi # omena # apple portheo / portheos # projekti # project posida / posidas # terälehti # petal povéas / povéasi # savupiippu # chimney puera / pueras # vieteri # spring (tech) praía / praías # niitty # meadow praíos # aivan # exactly praos / praoste / nepraos / nepraoste / fupraoste / paspraos # käydä läpi # undergo prassé # paine # pressure preisto / preistos / nepreisto / nepreistos / fupreistos / paspreisto # poseerata # pose (verb) preitho / preithos # solu # cell premio / premios / nepremio / nepremios / fupremios / paspremio # edistää # promote preno / prenos # kenkä # shoe preosteme / preostemes # mittari # meter preostie # varsinkin, erityisesti # especially presio / presioste / nepresios / nepresioste / fupresioste / paspresios # jahdata # chase prestea / presteas / neprestea / nepresteas / fupresteas / pasprestea # mitata # measure (verb) preteo / preteos / nepreteo / nepreteos / fupreteos / paspreteo # matka # journey pretoni / pretonis # tiiviste # concentrate priace / priaces # prosessi # process priachi # limsa # soda priare / priares # herra # lord priarti # cyberpunk # cyberpunk priaste # ohjaileva # prescrictive príes / príeste / nepríes / nepríeste / fupríeste / paspríes # lausua # pronounce príesan / príesane # lausuminen # pronounciation prigo / prigos # tasku # pocket primesta / primeste / primestas # hermostunut # nervous primesto / primestos / neprimesto / neprimestos / fuprimestos / pasprimesto # hermostua # nervous, get nervous (verb) prineste / prinesten # päivällinen # dinner prinz # prinssi # prince prinzo / prinzon # prinsessa # princess prio # pari # pair prisenta # samalla # same time (at) pritha # ruoho/nurmikko # grass prithe / prithes # torni # tower prithtaní / prithtanís # heinäsirkka # grasshopper priúne / priúnes / nepriúne / nepriúnes / fupriúnes / paspriúne # huiskia # whisk (tail) proci / procin # putki # tube procithe / procithen # kaukoputki # telescope prodasto / prodastos # tuottaja # producer prodati / prodatis / neprodati / neprodatis / fuprodatis / pasprodati # tuottaa # produce prodatta # tuote # product progenoï # etenevä # progressive progiste / progistes # ohjelmoija # programmer progisti / progistis / neprogisti / neprogistis / fuprogistis / pasprogisti # ohjelmoida # program (verb) pronem / pronemi # pronomini # pronoun propea / propeas # sulake # fuse prosie / prosies / neprosie / neprosies / fuprosies / paprosie # räjähtää # explode prothesta / prothestas # laki # law pruni / prunis # luumu # plum pseïdo / pseïdon # nimimerkki # pseudonym psie / psies / nepsie / nepsies / fupsies / pasapsie # vaihtaa # change psteide / psteiden # majakka # lighthouse Pú, Misare # Puh, Nalle # Pooh, Winnie the qiare # muutama # few qio / qios # harja # brush quandero # joskus # sometimes quare # neljä # four quarsit # neljätoista # 14 quartzo # kvartsti # quartz quarzin # neljäkymmentä # 40 quathi / quathie # neliö # square que / quethi # kastanja # chestnut quemeo # vaikka # though quemos # lähtien, jst # since ques / quesi # mikä # what queste? / quesiste? # mitäs? # wazzup? questos # ketään kukaan # anyone quesena # mitään, mikään # any quetos / quetoste / nequetos / nequetoste / fuquetoste / paquetos # tuoda # bring quiem # kuinka # how quiemino # kuitenkin # however quieras # ihana # wonderful quieste # kuka # who quis # miksi # why radium # radium # radium radostaé # säteily # radiation raé # rasva # grease raï # rooli # role ramia / ramias # juuri # root ramuthe # roolipeli # role-play ramuthenas / ramuthenaste / neramuthenas / neramuthenaste / furamuthenaste / pasramuthenas # roolipelata # role-play (verb) randam # randomi # random rasatho / rasathos / nerasatho / nerasathos / furasathos / pasrasatho # taipua # bend reathtas # kuningaskunta # kingdom recasteo / recasteos # reaktio # reaction recastí / recastís / nerecastí / nerecastís / furecastís / pasrecastí # reagoida # react rechpio / rechpion # vastaanotto, kuuluvuus, näkyvyys # reception redesto / redestos # karjaisu # roar (subj) refiloé / refiloés # heijastus # reflection regéme / regémes # sääntö # rule ren # rutiinit # routines reste / restes # purkki # jar resticé # seura # company rïa / rïaste / rïastas # vihainen # angry rïache / rïachen / nerïache / nerïachen / furïachen / pasrïache # suuttua # angry, get richo / richoste / richostas # rikas # rich rico # kuppi # cup riconi # kuppi (pieni) # cup (small) ricosta # kuppi (iso) # cup (big) rio / rios // -rio / -rios # päivä / -päivä # day / -day rióne # resoluutio # resolution rispathe / rispathes / nerispathe / nerispathes / furispathes / parispathe # vastata # answer ritho / rithos # talli # garage riz # riisi # rice robí / robís # tammi # oak robie / robies # robotti # robot robine # tammikuu # january roe / roes # vuoro # shift rolecho / rolechos # kierros # round (subj) rós / rósi # ruusu # rose roshae / roshaes # robottikamera # robot camera ruéthe / ruéthes # taistelu # battle s' # se, hän # he, she, it sa # tai # or sabaé # lähes # almost saberaste # näköinen # looking saberes / saberi / nesaberes / nesaberi / fusaberi / pasaberes # katsoa # look sabiro / sabiros # maku # flavor sabore / sabores / nesabore / nesabores / fusabores / pasabore # kiirehtiä # hurry (verb) saĉo # kastike # salad dressing/sauce saderan # sade # rain (s) sadere / sadereste / saderestas # sateinen # rainy saderos / saderosi / nesaderos / nesaderosi / fusaderosi / pasaderos # sataa # rain (verb) sadiero / sadieri # sateenvarjo # umbrella sael # johonkin # into safio / safios / nesafio / nesafios / fusafios / pasafio # ajaa # drive saïtha / saïthan / nesaïtha / nesaïthan / fusaïthan / pasaïtha # katsella # watch sal # suola # salt salada # salaatti # salad/lettuce salaé / salaéste / salaéstas # kirkas, loistava # bright saldas # anteeksi # sorry, excuse me saleo / saleos # tarina # story saluste / salustes # makkara # sausage samean / sameans # saamelainen # sami, the samen / samenes / nesamen / nesamenes / fusamenes / pasamen # sulkea # close samire # kesäkuu # june samothes # kesäaika # daylight saving time samras / samrathi # kesä # summer samreo / samreon # kesäpäivä # summerday san # kohti # towards saneo / saneos / nesaneo / nesaneos / fusaneos / pasaneo # laskeutua # set sanesto # lauantai # saturday sanis / sanise / nesanis / nesanise / fusanise / pasanis # päättää # decide sano # viisi # five sansit # viisitoista # 15 santichi / santichin # lause # sentence sanzin # 50 saóthi / saóthin # aavikko # desert sareí / sareís # sota # war saréne / sarénes # saari # island sareos / sareoste / nesareos / nesareoste / fusareoste / pasareos # sotia # war, make sashie / sashies # peli # game sauna # sauna # sauna savira / saviras / nesavira / nesaviras / fusaviras / pasavira # ratkaista # solve shao # hillo # jam scandoí # skandinaavinen # scandinavic scapio / scapios # nilviäinen # mollusk scelero / sceleros / nescelero / nesceleros / fusceleros / pascelero # rullata # scroll scendoe / scendoeste / scendoestas # paksu # thick schedesta / schedestas / neschedesta / neschedestas / fuschedestas / paschedesta # kiivetä # climb schemea / schemeas / neschemea / neschemeas / fuschemeas / paschemea # halkaista # split schemono / schemonon # jakaja # splitter scheno /schenos / nescheno / neschenos / fuschenos / pascheno # karkottaa # banish scheos / scheoste / nescheos / nescheoste / fuscheoste / pascheos # juuttua # stick (verb) schere / scheres # ruuvi # screw (s) scherede / scheredes # ruuvimeisseli # screwdriver scheresta / scherestas / nescheresta / nescherestas / fuscherestas / pascheresta # ruuvata # screw (verb) schue / schuen # koulu # school Scottiés # skotlantilainen # Scottish scriana / scrianas # teksti # text scrie / scries / nescrie / nescries / fuscries / pascrie # riipustaa, kirjoittaa # scribble scrini # palimpsest # palimpsest se # hän / se # he/she/it seám # läiskähdys # splash sebio # hiki # sweat sedie # tuoli # chair seí / seíste / seístas # korkea # high seíes # siinä # there/here (inessive, between here and there) seïna / seïnas / neseïna / neseïnas / fuseïnas / paseïna # antaa # give semenos / semenoste / semenostas # pehmeä # soft sen # häntä / sitä # him / her / it senara # aihe # topic sene / senes # piirustus # drawing senea / seneas / nesene / neseneas / fuseneas / pasene # piirtää # draw senoe / senoen # pullo # bottle sensara / sensari # kevät # autumn sensio / sensioste / sensiostas # herkkä # sensitive senta / sentas / nesenta / nesentas / fusentas / pasenta # kääntää # turn senos # itseä / itsensä # himself / herself / itself ser # he # they serap / serapas # varpunen # sparrow seremas! # kippis! # cheers! seren # heitä # them seres # heidän # their serí / serís / neserí / neserís / fuserís / paserí # nousta, herätä # arise ses # sen # its / hers / his sesit # seitsämäntoista # 17 set # seitsämän # seven setzin # seitsämänkymmentä # 70 shash # hys # hush sheban / shebana # joutsen # swan shrie # pinta # surface shrimeste # pintajännitys # surface tension si # kyllä # yes sias # jäljellä # left sicere # sakset # scissors siceste / sicestes / nesiceste / nesicestes / fusicestes /pasiceste # leikata # cut (verb) sicie / sicies # nakki # weenie sico / sicos # psykiatri # psychiatrist sie # -lla # on silenea # hiljaisuus # stillness sinthio # syntymä # birth symbole / symboles # symboli # symbol singeste / singestes / nesingeste / nesingestes / fusingestes / pásingeste # synkronoida # synchronize sinthea / sintheas / nesinthea / nesintheas / fusintheas / pasinthea # syntyä # born sio # -isi (konditionaali) # should / would sis # kuusi # six sisit # kuusitoista # 16 sistere # eilen # yesterday siszin # kuusikymmentä # 60 smetha / smethas # etana # snail sobire # yllä, varrella # upon soé / soéste / soéstas # ylös, ylhäällä # up soí # keitto # soup sol # vain # only sola / solathi # aurinko # sun solara / solaras # keskipäivä # noon solasane / solasanes # auringonlasku # sunset solasteo / solasteone # aurinkokunta # the solar system solathina / solathinas # auringonkukka # sunflower solente / solenti / solentas # aurinkoinen # sunny soleste # juhannus # midsummer solie / solies # peruna # potato somnaléo # unettomuus # insomnia somnas / somnaste / somnastas # uninen # sleepy somnista / somnistas / nesomnista / nesomnistas / fusomnistas / pasomnista # nukahtaa # fall asleep somnole / somnoles / nesomnole / nesomnoles / fusomnoles / pasomnole # nukkua # sleep somnolesta # nukkuja # sleeper son # -ssä # in sonastas # sisin # innermost sonaste # sisempi # inner sone / sonethi # iltapäivä # afternoon sparáme / sparámen / nesparáme / nesparámen / fusparámen / pasparáme # kokea # experiment (verb) sparáï / sparáïste / sparáïstas # kokenut # experienced sparámeo / sparámeos # kokemus # experience sperea # myrsky # storm spiari # henki # spirit spicheá # erikois- # special spígo / spígos # spagaatti # split spirena / spirenas # veitsi # knife staï / staïne / nestaï / nestaïne / fustaïne / pastaï # keinua # sway staïne / staïnes # asema # station staïren / staïres / nestaïren / nestaïres / fustaïres / pa´staïres # solista # ripple stameth / stamethes # sana # word steáro / steáros # lippu # flag steï / steïe # reikä # hole stio / stion / nestio / nestion / fustion / pastio # seis/pysäyttää # stop stirede / stiredes / nestirede / nestiredes / fustiredes / pastirede # vingahtaa # squeak stridente # sirinä # chirr strio / strios # sänky # bed strudente # surina # drone stu / stues / nestu / nestues / fustues / pastu # pysyä # stay stuere / stueres / nestuere / neastueres / fustueres / pastuere # ommella # sew su # mutta # but subeaste / subeastes # substantiivi # noun subeo / subeos # subjekti # subject suéno / suénos / nesuéno / nesuénos / fusuénos / pasfuéno # pidellä, pitää # hold suethe / suethte / suethtas # väsynyt # tired sun # -sta # from sunesto # sunnuntai # sunday sunoes / sunoeste / nesuones / nesuoneste / fusuoneste / pasuones # syödä # eat symbiothes # symbioosi # symbiosis tacenro / tacenros # maapähkinä # peanut tadoé / tadoés / netadoé / netadoés / futadoés / patadoé # julkistaa # announce taerda / taerdas / netaerda / netaerdas / futaerdas / pastaerda # maata # lie (in bed) taleo / taleos # linkki # link tamone / tamones # tomaatti # tomato tanámis # tekniikka # technique tanámo / tanámos # tekniikka # technique tanóra / tanóras / netanóra / netanóras / futanóras / pastanóra # laskeutua # perche taora / taoras # tapahtuma # event taore # maaliskuu # march tara # maa # earth/ground Tara # maa # Earth tarié / tariés # merkki # sign taris / tarias / netaris / netarias / futarias / pastaris # pyyhkiä pölyt # dust off tavaste / tavastes / netavaste / netavastes / futavastes / pastavaste # tavata # spell te # sinä # you (sg) te ate # sinä olet # you are (sg) teaso / teasos # kysymys # question teasta / teastas / neteasta / neteastas / futeastas / pateasta # kysyä # ask tefestume # jännetupentulehdus # tenosynovitis teî # televisio # TV teïra # raja # frontier teïros # rajaseutu # borderland telá / telás # kunto, tila # condition temea / temeas / netemea / netemeas / futemeas / pastemea # kohdella # treat temiere / temieres / netemiere / netemieres /futemieres / patemiere # vatkata # whisk / beat temones # auton valot # car lights tén # sinua # you (obj.) tenas # taas # again tendas / tendasí # auto # car teras # terva # tar terdí / terdíste / terdístas # hidas # slow terdína / terdínaste / terdínastas # hitaasti # slowly tes # sinun # your tessere / tesseres # rystynen # knuckle tethea # muki # mug teva # TV # TV thaï / thaïne / nethaï / nethaïne / futhainë / pasthaï # lentää # fly thancha / thanchas / nethancha / nethanchas / futhanchas / pathancha # odottaa # wait thaneo / thaneos # sävy # shade thaniste / thanistes / nethaniste / nethanistes / futhanistes / pathaniste # poimia # pick up thao # herne # pea thea # (jotakin/jostakin) # about thede / thedes / nethede / nethedes / futhedes / pathede # tehdä # do theí # muu # else theïa # ohi # by theista # juhlinta # celebration theistero / theisteros / netheistero / netheisteros / futheisteros / patheistero # juhlistaa # celebrate thela / thelas # meloni # melon thendo / thendos # ympyrä # circle thendono # kiertävä # circular thendulo / thendulos # soikio # oval theneï # aina # always theos / theosi # tunturi # mountain (in Lapland) thi # (järjestysnumeron pääte) # -th thia # kuin (komparatiivissa) # than thiale / thiales / nethiale / nethiales / futhiales / pathiale # paistaa (aurinko) # shine thie / thies / nethie / nethies / futhies / pathie # luovuttaa # give up thienta / thientas / nethienta / nethientas / futhientas / pathienta # lämmetä # warm (get) thientea / thienteas / nethientea / nethienteas / futhienteas / pathientea # lämmittää # warm up thiente / thientes / nethiente / nethientes / futhientes / pasthiente # lämmittää (jotakin) # warm (verb) thientedis # lämpöoppi # thermodynamics thienteos # lämpö # warmth thientos / thientoste / thientostas # lämmin # warm thiero / thieros / nethiero / nethieros / futhieros / pasthiero # muistaa # remember thihó # ihahaa # horse's voice thineos # yllä # above thios # siru # chip thirie / thirien / nethirie / nethirien / futhirien / pathirie # tehdä # make thitone / thitones / nethitone / nethitones / futhitones / pasthitone # lehahtaa # waft thoáne / thoánes # varjo # shadow thoche # suihku # shower thoene # joka- # every thona # surullinen # sad thonastas # surullisin # saddest thonaste # surullisempi # more sad thonera # huomen / huomenna # tomorrow thrae # räntä # sleet thraëso # näyttö # evidence thtea / thteas # avaruus # space thue # asti, tykö # unto thunea # viini # wine thuoso / thuososte / thuosostas # viininpunainen # wine red thuvache / thuvaches # viinirypäle # grape ti # tee # tea tiaste # kamalan # terribly ticoste / ticostes / neticoste / neticostes / futicostes / paticoste # sirotella/kylvää # scatter tiesto # tiistai # tuesday timea / timeas # runo # poem tio # hyvä # good tione # parempi # better tiontas # paras # best tio nes? # Mitä kuuluu? # How are you? tionda # hyvin # fine tios # ole hyvä # prego tipeo / tipeos # pisara # droplet tipo / tipos # pisara # drop tiro # teräs # steel tirp # tsirp # chirp tisábes / tisábeste / tisábestas # hyvännäköinen # good looking toa # WC # toilet tones # tuhat # thousand tono # tonnikala # tunafish topeth # kaikki # everyone tradante / tradantes # käännös # translation tradïa # läpikuultava # translucent trado / trados / netrado / netrados / futrados / patrado # kääntää # translate tranco / trancos # runko # trunk tranesta # rikollinen # criminal traníe # rikos # crime tre # (prep. ilmaisee omistusta, kuulumista jollekin) # of treale / treales # serkku # cousin treas / treastes / netreas / netreastes / futreastes / patreas # siirtää # move trecioni # neste # liquid treitho / treithos # letti # braid trelumones # liikennevalot # traffic lights treneachi / treneachin # planeetta # planet treom # hänen (mask.) # his treon / treoni # reitti # route treothi # liikenne # traffic treschemon / treschemone # liikenteenjakaja # traffic splitter tretarié / tretariés # liikennemerkki # traffic sign tría / trías / netría / netrías / futrías / pastría # unohtaa # forget tribeo / tribeos / netribeo / netribeos / futribeos / pastribeo # kaatua nurin # tumble trie # kolme # three triema / triemas # hirvi # elk triene / trienes / netriene / netrienes / futrienes / pastriene # löytää / keksiä # discover trienis / trienisi # kolmikulmainen # triangular trieno / trienos # kolmio # triangle trientos / trientoste / netriento / netrientoste / futrientoste / patriento # hyökätä # attack triete # kolmas # third trioni # risteily # cruise trios / triosi # pohja # bottom trithe / trithes / netrithe / netrithes / futrithes / pastrithe # pyyhkiä # erase tris # erittäin # very trisit # kolmetoista # 13 trizin # kolmekymmentä # 30 tuasto # torstai # thursday tumies # elimistö # organs uena / uenas # oja # ditch uesto # keskiviikko # wednesday uetha / uethas / nesuetha / nesuethas / fusuethas / pasuetha # käyttäytyä oudosti # act weird uethe / uethte / uethas # outo, kummallinen # weird / odd umere / umeres / neumere / neumeres / fumeres / pasumere # sukeltaa # dive umuthe / umuthen / neumuthe / neumuthen / fusumuthen / pasumuthe # humista # hum umue / umuste / umustas # humiseva # humming unarte / unartes # vartalo # body unas # jos # if unasto / unastos # ihminen # human(being) unaste / unastée / unastas # inhimillinen # human (adj) une # yksi # one unemithos # toinen toistaan # one another unethe / unethes / neunethe / neunethes / fusunethes / pasunethe # sammuttaa valot # switch off the lights unethol / unetholas # yksisarvinen # unicorn unie # ensimmäinen # first unisela # yleismaailmallinen # universal unistes # ensiksi # at first unithas / unithaste # yhdistynyt # united Unithas Reáthtas # Yhdistynyt Kuningaskunta # United Kingdom unithe / unithes / neunithe / neunithes / fusunithes / pasunithe # laittaa valot päälle # switch on the lights unfesi / unfesis # etuliite # prefix úps # hups # oops usit # yksitoista # 11 uthere # arvo # dignity vacosi # intohimo # passion vaïla / vaïlas / nevaïla / nevaïlas / fuvaïlas / pasvaïla # epäröidä # hesitate valathoste / valathostas # valathos # terve # well (not ill) vanele # vanilja # vanilla vanié / vaniés # leivos # pastry vanparos # vanhemmat # parents vaf # hau # woof vaone / vaones # nokka # bill /nose veachi # villa # wool veagemas / veagemasi # villasukka # woollen sock veíno / veínos / neveíno / neveínos / fuveínos / pasveíno # myydä # sell velnea / velneas / nevelnea / nevelneas / fuvelneas / pasvelnea # johtaa jstkin # derive vemas / vemasi # vene # boat veneres / venereste / neveneres / nevenereste / fuvenereste / pasveneres # säilöä, hillota # pickle (verb) veorti # suoraan # straight veos / veoste / neveos / neveoste / fuveoste / pasveos # tarkoittaa # mean (verb) veosan / veosane # tarkoitus # meaning verfire / verfires / neverfire / neverfires / fuverfires / paverfire # lukea # read vescam / vescames # työkalu # tool vestas / vestaste / nevestas / nevestaste / fuvestaste / pasvestas # työskennellä # work vestea / vesteas # työ # work vesterá # haastattelu # interview vestina / vestinas # työntekijä # worker vethei / vetheis / nevethei / nevetheis / fuvehteis / pavethei # vaihdella # vary viam / viames # vitamiini # vitamin vichaï / vichaïs # näky # sight vicheo / vicheos / nevicheo / nevicheos / fuvicheos / pavicheo # nähdä # see vidéo # video # video viém / viémes / neviém / neviémes / fuviémes / pasviém # seistä # stand vimis / vimithi # paju # willow vimisía / vimisías # pajuniitty # willow-meadow viola / violas # orvokki # violet ( a flower) viole / violes # viulu # violin vionos / vionoste / vionostas # värisevä # vibrating viseth / visethi # haarukka # fork vithidas # virtuaali- # virtual voche / voches # ääni # voice volethe / volethes / nevolethe / nevolethes / fuvolethes / pavolethe # tahtoa # want volte / voltes # voltti # volt voríta # apu, apua # help vulte / vultes # korppikotka # vulture vumi / vumis / nevumi / nevumis / fuvumis / pavumi # oksentaa # puke (verb) whie / whies # vetoketju # zip (s) xenia / xenias # yleisnero # polymath xie # sata # hundred ya ya! # Joo joo # Yeah yeah! Whatever. zin # kymmenen # ten sokeri - zuca