sch – fin – eng dictionary

a’ / au # minä # I
a’s’eas’tar Leena # minun nimi on Leena # my name is Leena
abae / abaes # aprikoosi # apricot
abarne / abarnes / neabarne / neabarnes / fuabarnes / pasabarne # niellä # swallow
abbravo / abbravos # lyhenne # abbreviation
abbreva / abbrevas / neabbreva / neabbrevas / fuabbrevas / pasabbreva # lyhentää # abbreviate
abete / abetes # suunnitelma # plan
abia # koska, sen vuoksi että # because
abierte / abiertes / nesabierte / nesabiertes / fusabiertes / pasabierte # sulaa # melt (something is melting)
abio / abios # osa # part
abira / abiras / neabira / neabiras / fuabiras / pasabira # sulattaa # melt
abis # aakkoset # alphabets
abistas # osittain # partly
abistendo / abistendos # asuntoauto # camper
abistoe / abistoes # asuntovaunu # caravan
abitana / abitanas / neabitana / neabitanas / fuabitanas / pasabitana # asua # live (reside) (as “where do you live?”)
abitone / abitones # asunto # apartment
absoluto # ehdottomasti # absolutely
acaste / acastes / acastas # aktiivinen # active
accréo # arvo # value
acea / aceas # sivu # page
aceiste # sivusto # site
achena / achenas # sääri # leg
aches / acheste / neaches / neacheste / fuacheste / pasaches # paahtaa # roast
aci / acis # kone, laite # machine
acia / acias / neacia / neacias / fusacias / pasacia # huokaista # sigh (verb)
acio / acios / neacio / neacios/ fuacios / pasacio # toimia # act
acidi / acidine /acidinas # hapan # sour
aciere # syyskuu # september
acinao / acinaos # helttasieni # gill mushroom
acio / acios # heltta # gill
aciosta / aciostas / neaciosta / neaciostas / fuaciostas /pasaciosta # hiilihapottaa # carbonate (verb)
aciostis # hiilihappo # carbonic acid
acius / aciusthi # huokaus # sigh (s)
aco / acoste / acostas # mukava # nice
acosi / acosiste / acosistas # mukava # nice
aco ma pario # mukavaa päivää # have a nice day
acostata # hämmentyä # get confused
acostatas # hämmentyi # got confused
acostato / acostate / acostatas # hämmentynyt # confused
adale / adales / neadale / neadales / fuadales / pasadale # kasvaa # grow
adaltere # toukokuu # may
adaqui / adaquis / neadaqui / neadaquis / fuadaquis / pasadaqui # viitata (johonkin) # refer
adaquia / adaquias # viittaus # reference
adastíe / adastíes # tarra # sticker
adeci # lisää # more
adeco / adecos /neadeco / neadecos / fuadecos / pasadeco # lisätä # add
adeo / adeoste / nesadeo / nesadeoste / fuadeo / pasadeoste # juosta # run
adinas / adinaste / neadinas / neadinaste / fuadinaste / pasadinas # muistuttaa # remind
adiriei # hanget # snowdrift
adisit # vastaavuus # equivalent
adoba # pliide # please
adoptiare / adoptiares / neadoptiare / neadoptiares / fuadoptiares /pasadoptiare # adoptoida # adopt (verb)
aéne / aénes # bändi # band
aerto / aertos # kyky # skill
aferma / afermas / neaferma / neafermas / fuafermas / pasaferma # vahvistaa (sopimus) # confirm
afermio / afermione # vahvistus # confirmation
afethes # missä # where
agedes # ystävyyden ele # gesture of friendship
ageres / ageresi # talo # house
Ahé? # Mitä?/Hä? # What?/Sorry?
ahere # edessä # in front of
aích # auts # ouch
aícoth # pohjoinen # north
aïle / aïles # perillinen # perillinen # heir
aisit # kahdeksantoista # 18
ait # kahdeksan # eight
aïtere # lokakuu # october
aïtha # suosikki # favorit
aíthe # aito # real
aithile / aithiles / neaithile / neaithiles / fuaithiles / pasaithile # pitää # like
aitzin # kahdeksankymmentä # 80
al # (prep jhk jllk) # to
alares # edellämainittu # aforementioned
aldeca / aldecas / nealdeca / nealdecas / fualdecas / pasaldeca # levätä # rest, take a
aleïa / aleïan # galaksi # galaxy
alerco # iloinen # cheerful
algir / algirs # valkyyria # valkyrie
aliather # tervetuloa # welcome
aline # alas # down
Aliras! # Piristy! # Cheer up!
alminos # yleensä # usually
almeo # yleensä, totuttu # usual
alume # alumiini # aluminum
amae / amaes # kynttilä # candle
amano / amanon / neamano / neamanon / fuamanon / pasamano # täyttää # fill
amaó # ensimmäisen teekupillisen täyteläinen maku # the rich taste of the first cup of tea
amaste / amastes / neamaste / neamastes / fuamastes / pasamaste # rakastua # love, fall in (verb)
amé # rakas # dear
amenas / amenaste / amenastas # tylsistynyt # bored
ameno # seuraava # next
Ameríon # amerikkalainen # American
ames # rakas / hyvä # dear
amesteo # ystävyys, rakkaus # friendiness, love
amestepar # ystävän-valentinenpäivä # friends-valentinesday
amesties / amestieste / amestiestas # ihana # lovely
amici / amicis # charidotella bicolor # golden tortoise beetle
amici, ci / Ci amici! # Sano muikku! # Say cheese!
aminda # manteli # almond
amietha / amiethas # suosikki tv-ohjelma # favourite tv-program
amio / amioste / amiostas # kiltti # kind
amionas # kiltteys # kindness
amiorte / amiortes # torttu # tart
amirta / amirtas # torttutaikina # tart dough
amithi # rakastaa # love
amithista # rakastaja # lover
amu # rakas # love (s)
amue # rakkaampi # more dear
amutas # rakkain # dearest
an # asti # till
aname # levottomuus # anxiety
anameïas / anameïaste / anameïstas # levoton # anxious
anan # tyttö/nainen # girl/woman
ananes / ananesie # tyttöystävä # girlfriend
aneien / aneies / neaneien / neaneies / fuaneies / pasaneien # mennä # go
anesi / anesin # ystävä # friend
anesimas # ystävyys # friendship
anesios / anesioste / anesiostas # ystävällinen # friendly
anethe / anethes / neanethe / neanethes / fuanethes / pasanethe # haukotella # yawn (verb)
anethtos / anethtosi # haukotus # yawn (s)
angelo / angelothi # enkeli # angel
ania / anias # sormus # ring
anien # todella # really
ano / anon # vuosi # year
anoé # vuosittainen # yearly
anoí # vuosipäivä # anniversary
anosti # vuotias # years (three-year-old-boy)
ansteo / ansteon / neansteo / neansteon / fuansteon / pasansteo # muodostaa # constitute
antanï / antanïs # antenni # antenna
anthe / anthes / neanthe / neanthes / fuanthes / pasanthe # vispata # whip (verb)
aores / aoreste / aoras # ilkeä # wicked
aos # sillä välin, kun # while
apeïras # suurinpiirtein # approximately
apelmant # kallio # rock
aperantas / aperanté # analyysi # analysis
apere / aperes / neapere / neaperes / fuaperes / pasapere # avata # open
aperia / aperian # avoin # opening
apirtere # huhtikuu # april
aprios / aprioste / neaprios / neaprioste / fuaprioste / pasaprios # oppia # learn
aquera / aqueraste / neaquera / neaqueraste / fuaqueraste / pasaquera # maistaa # taste
aquista / aquistas / neaquista / neaquistas / fuaquistas / pasaquista # räjähtää # explode
aquistos / aquistosi # räjähdys # explosion
arbea # puu # tree
arbeio / arbeios # puu (runoll.) # tree (poetic)
arbea mméo # jumaltenpuu # ailanto
arbire / arbires # naapuri # neighbour
ardas / ardasí # ääni # sound
ardeo # luokka # grade
areno # koillinen # northeast
argano / arganos / neargano / nearganos / fuarganos / pasargano # järjestää # organize
arïo / arïoste / nearïo / nearïoste / fuarïoste / pasarïo # saapua # arrive
arïona / arïonas # saapuva # arrival
aritho # kulta # gold
artianos # käsityö # handicraft
artos / artosí # artikkeli # article
as # me # us
as ati # me olemme # we are
asales / asaleste / neasales / neasaleste / fuasalaste / pasasales # hyppiä # jump (verb)
ascia / ascias / neascia / neascias / fuascias / pasascia # uskoa # believe
aserean # eristys # isolation
ases # meidän # our
asén # meitä # us
asida # mahdollinen # possible
asidias # mahdollisuus # possibility
asides # paisti # beef
astea / asteas / neastea / neasteas / fuasteas / pasastea # tuntua # feel
astro- # tähtitiede- # astro-
astrodis # tähtitiede # astronomy
atar / atares / neatar / neatares / fuatar # (hän) on # (he/she) is
atas / atastes / neatas / neatastes / fuatas # ovat # (they) are
ate / atesi / neate / neatesi / fuate # olet # (you) are
atecem # yhtäkkiä # suddenly
aten / atenes / neaten / neatenes / fuaten # olette # (you pl) are
ates / ateses / neates / neateses / fuates # olen # (I) am
athes / atheste / neathes / neatheste / fuatheste / pasathes # luvata # promise
athina # kukka # flower
athio # absurdi # absurd
ati / atis / neati / neatis / fuati # olemme # (we) are
atomi / atomis # atomi # atom
atomio # atomi- # atomic
attarea / attareas / neattarea / neattareas / fuattareas / pasattarea # viehättää # attract
attarico / attaricone / attariconas # viehättävä # attractive
au / a’ # minä # I
au ates # minä olen # i am
aun # minua # me
aus # minun # my
aveltos # korvavaikku # earwax
avene / avenes / neavene / neavenes / fuavenes / pasavene # voittaa # win
aves / avesi # korva # ear
avocado # avokado # avocado
avórem / avóremes # korvamato # earworm
azeran # yhdessä # together
babú # lintu # bird
babúneth / babúnethi # linnunrata # milkyway
babúmue / babúmuen # kolibri # humming bird
baela / baelas / nebaela / nebaelas / fubaelas / pasbaela # varautua # charce (into something)
baéne / baénes # ilmaisu # expression
baés # pasta # pasta
bagia / bagias # kipu # pain
bahía / bahías # ryppy # wrinkle
bakea / bakeas / nebakea / nebakeas / fubakeas / pasbakea # paistaa # bake
balardo # pekoni # bacon
baleó / baleós # lammas # sheep
balercinao / balercinaos # lampaankääpäsieni # sheep polypore
bacheaco # leivinjauhe # baking powder
baleó / baleós # lammas # sheep
bamuste / bamustes / nebamuste / nebamustes / fubamustes / pasbamuste # pamahtaa # bang (verb)
banan / banani # banaani # banan
bardéa / bardéas / nebardéa / nebardéas / fubardéas / pasbardéa # varastaa # steal
barethos / barethoste / nebarethos / nebarethoste / fubarethoste / pasbarethos # painia # wrestle
basole # basilika # basil
bass # basso # bass
bass chitore # bassokitara # bass guitar
batati / batatis # bataatti # sweet potato
beami / beamis # vauva # baby
beneo # eteenpäin, esiin # forth
benethes # alle/alla # under
bentara / bentaras # metro # subway
beo # voi # butter
beopicinao / beopicinaos # voitatti # slippery jack (suillus luteus)
beothe / beothes / nebeothe / nebeothes / fubeothes / pasbeothe # voidella # put butter/oil on
beramon / beramons # mustikka # blueberry
bero / beroe # marja # berry
bergamia # bergamotti # bergamot
beveas / beveasi / nebeveas / nebeveasi / fubeveasi / pasbeveas # viipyä, jatkua, pysyä, säilyä # abide
biaco / biacon # parveke # balcony
biesten / biestens # vadelma # rasberry
bifoleo / bifoleos # sappirakko # gallbladder
binios / binioes / nebinios / nebinioes / fubinioes / pasbinios # hypellä # hop
bioles / biolesi # sappi # bile
bip # piip # beep
bies # takaisin # back
biske / bisketi # keksi # cookie
bisqius # binääripuu # binary search tree
bithea # bussipysäkki # busstop
bitho / bithon # bussi # bus
blu / bluthe # poikakeiju # fairy (male)
boíche # frikatiivi, hankausäänne # fricative
boíste / boístes / neboíste / neboístes / fuboístes / pasboíste # hangata # scrub
bonere / boneres / nebonere / neboneres / fuboneres / pasbonere # koskea # touch (verb)
bono / bonon # jänis # rabbitt
braí / braís # postimerkki # post stamp
bravie / bravies # viiksikarvat # whiskers
breosteme / breostemes # metri # meter
brethas / brethaste / nebrethas / nebrethaste / fubrethaste / pasbrethas # palaa # burn
brethensio / brethensioste / brethensiostas # paloherkkä # fire sensitive
bríme # sama # same
briste / bristeste / bristestas # rikki # broken
brupo / brupon # röyhtäys # burp
brupo / brupos / nebrupo / nebrupos / fubrupos / pabrupo # röyhtäistä # burp (verb)
buno / bunon # pupu # bunny
cabore / cabores # käärme # snake
cactio / cactios # kaktus # cactus
cadio / cadios # kilpikonna # turtle
cafae # kahvi # coffee
calede # ukkonen # thunder
caleste / calestes / necaleste / necalestes / fucalestes / pacaleste # kaulita # roll (with a rolling pin)
calesto / calestos # kaulin # rolling pin
calíe / calía # rulla / kääryle # roll (s)
cama / camas # aine # stuff
camese / camesen # hiha # sleeve
camo / camos / necamo / necamos / fucamos / pacamo # kommunikoida # communicate
candeo # aikana, jonkin # during
canfao / canfaos / necanfao / necanfaos / fucanfaos / pacanfao # kumartua # bend
canfira / canfiras / necanfira / necanfiras / fucanfiras / pacanfira # tunnustaa # confess
candono # harmonia # harmony
canthias / canthiaste / necanthias / necanthiaste / fucanthiaste / pacanthias # tanssia # dance (verb)
canthista / canthistas # tanssi # dance
cantino / cantinos # huuli / huulet # lip / lips
caprié / capriés # käytävä # corridor
car # massa # paste
cartileo / cartileos # rusto # cartilage
caseno / casenos # teltta # tent
casperéa # ukkosmyrsky # thunderstorm
cathum # usva # mist
caor # sydän # heart
capas / capaste / necapas / necapaste / fucapaste / pacapas # sisältää # contain
cardemo / cardemos # perus-, pää-, kardinaali # cardinal
cardeo / cardeos # sohva # couch
carditheo / carditheos # pääilmansuunta # cardinal direction
carea / careas # ymmärtää # understand
careí / careís # piirakka # pie
careo / careos # ryhmä # group
caría / carías / necaría / necarías / fucarías / necaría # paahtaa # roast (verb)
caríades # paahtopaisti # roast beef
cario / carios # porkkana # carrot
cartinaes # verhot # curtains
casmeóne # ainakin # at least
causea # johtava # leading
ceaneth # eläin # animal
ceca # niin pian kuin mahdollista # asap
cedi # pois # away
celam / celamé # kudos # tissue
celmane / celmanes # lentokone # airplane
celo # ilma # air
celoras # airbender (tuulentaitaja) # airbender
cemo # mukavuus # comfort
céno # jokatapauksessa # anyway
cenro / cenros # pähkinä # nut
censas / censaste / necensas / necensaste / fucensaste / pacensas # muodostaa # form (verb)
censia / censias # muoto # form (s)
censtea / censteas # nurmikko # lawn
centea / centeas / necentea / necenteas / fucenteas / pacentea # varustaa # endow
centie / centies # katu # street
ceorno # paljon,monta # many, lots of
cepar / cepares / necepar / necepares / fucepares / pacepar # pyyhkäistä # wipe
cer’dacie # aavekaupunki # ghost town
cerdithas / cerdithaste / necerdithas / necerdithaste / fucerdithaste / pascerdithas # kelkkailla # sledge (verb)
cerdithasteo # kelkkailu # sledging
cereïme / cereïmeste / cereïmestas # aavemainen # spooky
cereo / cereos # aave # ghost
cero / ceros # kortti # card
cesane # välttämätön # necessary
cestopende / cestopendeste / cestopendestas # utelias # curious
cestopendo # uteliaisuus # curiosity
chabathe /chabathes # terassi # porch
chaídas # tavallaan # kind of
chalaés # syli # lap
chalé / chalés # tavu # syllable
chantirell / chantirelles # kantarelli # chanterelle
chapas / chapathi # kappale (kirjassa) # chapter
chapare / chapares # lattia # floor
chapéo / chapéos # kerros # floor, level
chapia / chapiaste / chapiastas # vahva # strong
chaqui / chaquiste / chaquistas # reilu # fair
charda / chardaste / chardastas # kuiva # dry
chardasta / chardastani # kuivattaja # dryer
chardathe / chardathene / nechardathe / nechardathene / fuchardathene / paschardathe # kuivattaa # dry (verb)
charido / charidos # pyyhe # towel
charta / chartan # kartta # map
chas # suudelma # kiss (s)
chasa / chasas / nechasa / nechasas / fuchasas / pachasa # suudella # kiss (verb)
chasasta # suutelija # kisser
chasi # suudelmat # kisses
che # oi, voi, ai, no # oh
che na! # oi ei! # oh no!
cheaco / cheacos # jauho # flour
chebio / chebios / neschebio / neschebios / fuchebios / paschebio # ratsastaa # ride (verb)
chebita / chebitas # olohuone # living room
chefo / chefos # pomo # boss
chedo / chedos / nechedo / nechedos / fuchedos / paschedo # suositella # recommend
chei / cheine # koira # dog
cheínu / cheínus # koiranpentu # puppy
chelaste / chelasten / nechelaste / nechelasten / fuchelasten / pachelaste # istua # sit
chene # kaikki # all
chemare / chemareste / chemarestas # lähellä # close (to smthing)
chemas # pudota # fall
chemaste # putosi # fell
chemath / chemathe # huone # room
chemi # kemia # chemistry
chemio # kemiallinen # chemical
chemonas / chemonaste / chemonatas # vihreä # green
chentache / chentaches # kylpyhuone # bathroom
cheo # oma # own
cheome # tosi # true
chepri / chepris # ruokailuhuone # dining room
chera / cheras / nechera / necheras / fucheras / paschera # antaa, sallia # let
cherine # myöhemmin # later
cherido / cheridos / necherido / necheridos / fucheridos / pascherido # säätää # tune
cherio # myöhä # late
chesi / chesine / chesinas # keltainen # yellow
chesio / chenione / chesionas # oranssi # orange (color)
chestrio / chestrios # makuuhuone # bedroom
chi # juuri # just
chiane / chianes # merivuokko # anemone
chiara # tuulenhenkäys # breeze
chiaraste / chiarastes / nechiaraste / nechiarastes / fuchiarastes / pachiaraste # tuulla (kevyesti) # breeze (verb)
chiare # tuuli # wind (s)
chiareo / chiareoste / chiareostas # tuulinen # windy
chiareste / chiarestes / nechiareste / nechiarestes / fuchiarestes / pachiareste # tuulla # wind (verb)
chiarri # myrskytuuli # wind (strong)
chiarriste / chiarristes / nechiarriste / nechiarristes / fuchiarristes / pachiarriste # tuulla (voimakkaasti) # wind (strongly) (verb)
chiba / chibae / chibastas # suloinen, makea # sweet
chici # mässy # munchies
chico # hikka # hiccups
chie # kuten # as/like
chiebes # jo # already
chieme / chiemes # lettu, pannukakku # pancake
chierta / chiertas # taikina # dough
chiesta / chiestas / nechiesta / nechiestas / fuchiestas / paschiesta # johtua # caused, be caused by
chimath / chimathi # kuva # picture
chime / chimeste / chimestas # raikas # fresh
chimere / chimeres # tuuletin # fan (a machine)
chinache / chinaches # leivänpaahdin # toaster
chinathi / chinathis # elämä # life
chine / chines / nechine / nechines / fuchines / pachine # elää # live (to be alive)
chinea # eloisa # lively
chinearas # eloisin # most lively
chinearée # eloisampi # more lively
chineí # kiinan kieli # chinese
chineo / chineon # kello, tiuku # bell
chinesteo / chinesteos / nechinesteo / nechinesteos / fuchinesteos / paschinesteo # elossa, olla # alive, be
chini / chinis # leipä # bread
chinio / chinios # sämpylä # bread roll
chinon / chinones / nechinon / nechinones / fuchinones / paschinon # kimaltaa # glisten
chinoba / chinobas / nechinoba / nechonibas / fuchinobas / paschinoba # toimia # work (verb)
chio / chios # karkki # candy
chioli # kumi # gum
chioro / chioron # karkkipäivä # candyday
chipa / chipas # mehiläinen # bee
chipandea # mehiläistarha # bee farm
chipasunia / chipasunias # mehiläissyöjä (lintu) # European bee-eater
chipone / chipones / nechipone / nechipones / fuchipones / paschipone # istuttaa # plant (verb)
chipothe / chipothea # kasvi # plant (s)
chiquini / chiquinis # kesäkurpitsa # zucchini
chira # kilinä # jingle
chire / chirethe / chireas # pitkä # long
chirio / chirios / nechirio / nechirios / fuchirios / paschirio # jaotella # divide
chisaero / chisaeroste / chisaerostas # järkyttävä # shocking
chisara / chisaras / nechisara / nechisaras / fuchisaras / paschisara # järkyttää # shock, to shock somebody
chisaria / chisarias / nechisaria / nechisrias / fuchisarias / paschisaria # järkyttyä # shock, to get shocked
choclat # suklaa # chocolate
choe / choes # tapa # way, style
chue / chuete / chuetas # usein # often
chukie / chukieste / chukiestas # terävä # sharp
chumone # vaahtera # maple
chunimone # vaahteran lehti # maple leaf
ci # hei # hi
ciále / ciálen # etuoikeus # privilege
ciana / cianas # kirja # book
ciano / cianos # kirjasto # library
ciboe / ciboes # liha # meat
cicende / cicendes / necicende / necicendes / fucicendes / pacicende # hohtaa # glow
cicorem / cicoremes # kiiltomato # glow worm
cidioste # varmuus # certainty
cie # kun # when
cienteo / cienteos # omatunto # conscience
ciletho / cilethos # keinu # swing
cinao / cinaos # sieni # mushroom, fungus
cino / cinoste / cinostas # kirkas # bright
cio # hei # hello
ciorta / ciortas / neciorta / neciortas / fuciortas / pasciorta # tuomita # condemn
cipa / cipaï # sipuli # onion
ciro / ciros # kristalli # chrystal
cirop # siirappi # syrup
clemone / clemones # klementiini # clementine
clic # klik # click
cobina / cobinas # lokki # seagull
codía # antura # pad
coformie # säätiedotus # forecast
compere / comperes / necompere / necomperes / fucomperes / pascompere # vertailla # compare
comtébas / comtébasi # kasvukipu # growing pain
comtede / comtedes / necomtede / necomtedes / fucomtedes / pascomtede # kasvaa # grow
comtes / comtesi # tietokone # computer
conduchi / conduchini # tarjous # offer (s)
condue / condues /necondue /necondues / fucondues / pacondue # tarjota # offer (verb)
confio / confios / neconfio / neconfios / fuconfios / paconfio # kerätä # collect
confire # elokuu # august
conhac # konjakki # conjac
conseo / conseos # kauppa # shop
consíe / consíes # konsonantti # consonant
consom / consome / neconsom / neconsome / fuconsome / paconsom # käydä ostoksilla # shop (verb)
constadathe / constadathes / neconstadathe / neconstadathes / fuconstadathes / paconstadathe # rakentaa/muodostaa/laatia # construct
contea / conteas # kontakti # contact
conteorna / conteornas # elosalama # heat lightning
conteros # näkemiin # goodbye
conveas / conveaste / neconveas / neconveaste / fuconveaste / paconveas # vaihtua # turn into smthing
cool # cool # cool
corgi # corgi # corgi
corie / corieste / coriestas # lyhyt # short
cosáma / cosámas # alkuaine # chemical element
costete / costetes / necostete / necostetes /fucostetes / pacostete # jakaa, levittää (esim lehtolehtisiä) # distribute
costie / costies / necostie / necosties / fucosties / pacostie # aloittaa # start (verb)
costro / costros # hirviö # monster
cría # kerma # cream
criestan # kruunaus # coronation
cripo # hämärä # twilight
cuente / cuentes / necuente / necuentes / fucuentes / pacuente # olla (hänellä on siniset silmät) # have
cupedio /cupedios # oksa # branch
dacie / dacies # kaupunki # city, town
dico / dicos # sanakirja # dictionary
dacos # tumma # dark
dacoste # pimeys # darkness
dameo / dameos # susi # wolf
damore / damores # mustarastas # blackbird
damoste / damostes / nedamoste / nedamostes / fudamostes / pasdamoste # säikähtää # scare, get scared
damus # musta # black
damusto / damustos # mustelma # bruise
daneme # julistus # declaration
Danié # tanskalainen # Danish
daremo / daremos / nedaremo / nedaremos / fudaremos / pasdaremo # kiirehtiä, ruuhka # rush
dartomé / dartomés / nedartomé / nedartomés / fudartomés / padartomé # sattua # hurt
datagéa / datagéas / nedatagéa / nedatagéas / fudatagéas / pasdatagéa # peittää, peittyä # cover
datagí / datagís # kuori # cover (s)
dathendo / dathendos # tummat renkaat silmien alla # dark circles under your eyes
datrano / datranon # asento # position
dea / dean # yksityiskohta # detail
dearo / dearos # tikku # stick
deator # tekijänoikeus # copyright
deíro / deíros # koivu # birch
delica / delicas # herkku # delicacy
delico / delicoste / delicostas # herkullinen # delicious
delpicinao / delpicinaos # herkkutatti # penny bun (boletus edulis)
demes /demesí # lauta # board
denios # etelä # south
deones # tuoksu # scent
dereos / dereoste / nedereos / nedereoste / fudereoste / padereos # sekoittaa, hutaista # scramble
descerdo / descerdos / nedescerdo / nedescerdos / fudescerdos / pasdecerdo # näyttää # show
desea # kerran # once
desor / desoro # kyynel # tear
dezo / dezon # viikko # week
dezosto / dezostos # viikonloppu # weekend
d’i’en’che = do ioso en chemonas # between red and green = don’t know where to start, too many things to do # liian paljon tehtävää, ei tiedä mistä alottaisi
diache # mukaan, jonkun # according
diafrimo # pallea # diaphragm
diaro / diaros # sudenkorento # dragonfly
dicie / dicies / nedicie / nedicies / fudicies / pasdicie # siunata # bless
diesbe # puute # lack
diesebé / diesebés / nediesébe / nediesébes / fudiesébes / padiesébe # puuttua # miss
dieste / diesten # syy # cause
difere / difereste / diferestas # kova # hard
dinéa # tasa-arvoinen # equal
dineqo / dineqos # hammasharja # tooth brush
dineo / dineos # hammas # tooth
diolire / diolires / nediolire / nediolires / fudiolires / pasdiolire # julkaista # publish
diono / dionos # seremonia # ceremony
diore / diores # suorakulmainen # right-angled
diori / dioris # suorakaide # rectangle
dios # määräinen / selvä # definite
dipacheo / dipacheos # vaatimus # demand
direbédea # velkaantuneisuus # indebtedness
direbédeas / direbédeaste / direbédeastas # velkaantunut # indebted
direme / diremes # rumpu, rummut # drums
diremista / diremistas # rumpali # drummer
dis, -dis # oppi # study (s)
disero / diseros / nedisero / nediseros / fudiseros / pasdisero # opiskella # study (verb)
diseroí # opinnot # studies
dispore / dispores # laite # device
disus / disuste / nedisus / nedisuste / fudisuste / padisus # oppia # learn
ditheo # suunta # direction
do # välissä # between
docala / docalas # kanava # channel
docemante # dokumentti # documentary
docmé # dokkari # documentary
doleme / dolemes # vaippa # mantle
doleme / dolemes # vaippa # diaper
domia # valtija # master
domore / domores # ruoka # meal
domori / domoris # välipala # snack
doneal / doneales / nedoneal / nedoneales / fudoneales / pasdoneal # palata # return (verb)
doneali / donealis # paluu # return (s.)
doreo / doreos # rannekello # watch (s)
doreathe # kuningas # king
dorithes / dorithesi # kuningatar # queen
dosíco # luode # northwest
dragéo / dragéon # sudenkorento # dragonfly
duca / ducas / neduca / neducas / fuducas / pasduca # mahtua # fit (verb)
ducere / duceres / neducere / neduceres / fuduceres / paducere # saada # get
ducile / duciles # polkupyörä # bike
due # kaksi # two
duertes # kaksoset # twins
duete # toinen / seuraava # second
dusit # kaksitoista # 12
duzin # kaksikymmentä # 20
ean # muinainen # ancient
easte / easten # nimi # name
eastio / eastion / netheastio / netheastion / futheastion / paseastio # nimetä # name (verb)
ebíe / ebíen # käsivarsi (son la ebíen – sylissä ) # arm
ebíethos # kädenvääntö # armwrestling
echi # aikana # during
ecídi / ecídin # hevonen # horse
ecom # läppäri # laptop
ecume / ecumes # kurkku # cucumber
edemon # hyvä elämä # good life
edife / edifes / nesedife / nesedifes / fusedifes / pasedife # nauttia # enjoy
efecerto / efecertos # leffalippu # movie ticket
efen # kuume # fever
efeo / efeos # elokuva # movie
egaste / egastes / nesegaste / nesegastes / fusegastes / pasegaste # herätä # wake up
egí # sekoitus # mix
egiere / egieres / nesegiere / nesegieres / fusegieres / pasegiere # sekoittaa # mix
egieros / egierone / egieronas # sekaisin # mixed up
egierum /egierume # sekoitus # mixture
eisethte / eisethtes # ulkoavaruus # outer space
emara / emaraste / emarastas # luova # creative
emarchi / emarchio # luomus, otus # creature
emardos / emardoste / nethemardos / nethemardoste / fuemardoste / pasemardos # lähestyä # approach
emaro / emarone / nethemaro / nethemarone / futhemarone / pasmaro # luoda # create
encono / enconos / nesencono / nesenconos / fuenconos / pasencono # löytää tiensä # find a way
emeï / emeïn # kori # basket
eméne / eménes / neseméne / neseménes / fueménes / paseméne # yrittää # try
emon / emone # sisko # sister
emportia # kiusaus # temptation
en # ja # and
enatha / enathas / neneatha / neneathas / fuenathas / pasneatha # tulla # come
en io # jne # etc
enan # vielä # still
eneas # energia # energy
enega / enegas / nesegena / nesegenas / fuenegas / pasenega # tarvita # need
eneïo / eneïos # tosiasia # fact
eneoste # energiajuoma # energy drink
enevaé / enevaés # kuumekurva # feverchart
enithtas / enithtaste / enithtatas # herkkä # tender
enoste / enostes / nethenoste / nethenostes / fuenostes / pasenoste # perustua # base on (smthing)
entamos # viihdyke # entertainment
entare # pian # soon
entiese / entieses / nesentie / nesenties / fusenties / pasentie # harhailla # wander
eón # menneisyys # past
eonte # ennenkuin # before
eposto / eposton # väri # color
eraeni / eraenis # hämähäkki # spider
erasteo / erasteon / netherasteo / netherasteon / fuerasteon / paserasteo # pelätä # afraid, to be
erasti / erastié # pelko # fear
ercinao / ercinaos # puusieni # tree mushroom
erdio / erdios / neserdio / neserdios / fuerdios / paserdio # hävittää # lose
ereno # itä # east
erésio / eréste / eréstas # pyhä (adj) # sacred
eroche # postinkantaja # postman
erreïa / erreïas / neserreïa / neserreïas / fuserreïas / paserreïa # kiusoitella # tease
erría # väärä # wrong
ertási / ertásin / nesertási / nesertásin / fusertásin / pasartási # kuulla # hear
erte / ertes / neserte / nesertes / fuertes / paserte # kuunnella # to listen
espara / esparas / nethespara / nethesparas / futhesparas / pasespara # hengittää # breathe (verb)
esqui # noh…tuota… # well (interjection)
estére # tänään # today
estí # sitten (vuosia sitten) # ago
estieras # kiinnostunut # interested
estío # josko # whether
estiro # painotus / stressi # stress
etaédi # eksyksissä # lost
ethenas # lampi # pond
fabesta / fabestas / nefabesta / nefabestas / fufabestas / pasfabesta # ilmestyä # appear
fabeste / fabesten # ilmaantuminen # appearance
faéme # mauste # spice
fagia # halu # desire
fago / fagos # jalava # elm
faíme / faímes # fani # fan (a person)
falare / falarte / falaras # onnellinen # happy
falchimath / falchimathe # sarjakuva # cartoon
falíe # sarja- # serial
fanteo # fontti # font
fara # metsä # forest
farabita / farabitas # metsän asukki # forest inhabitant
farastéa / farastéan # metsäaukio # clearing of a forest
faresen / faresenes # varaus # reservation
fare # muoto # shape
fariasta / fariastan # metsän olio # creature of a forest
farima # formaatti # format
faro # ehkä # maybe
fastilié / fastilién # festarilippu # festival ticket
fastio / fastios # festivaali # festival
fathi / fathis / nefathi / nefathis / fufathis / pafathi # matkustaa # travel
fathino / fathinos # matkustaja # fathino
feame / feames / nefeame / nefeames / fufeames / pasfeame # savustaa # smoke (verb)
feára / feáras # loma # vacation
feathos; ques feathos? # mikä mättää? # what is the matter with you?
feĝela # jalka # foot
feĝeles # jalat # feet
feïre / feïres # riemuvoitto # triumph
fela # kissa # cat
felas # kissat # cats
felesta / felestas / nefelesta / nefelestas / fufelestas / pafelesta # juhlia # party
feleste / felesti # juhlat # party
feletha / felethas # paikka # place
feli / feliste / felistas # hauska # fun
fenie / fenies # heinä # hay
fenumi # heinäkuu # july
féo / féos # ikkuna # window
feonte # ohi # over
feorita / feoritaste / feoritas # kipeä # sore
feorte / feorteste / feortas # kipeä # sick, ill
feosto # perjantai # friday
feothes # tuossa/tuolla # there
fereo / fereos # rautatie # railway
fereo-staïne # rautatieasema # railway-station
ferima # hiiva # yeast
fermisto / fermistos # este # obstacle
fero / feros / nefero / neferos / fuferos / nafero # kaataa # pour
ferstaïn # steissi # railway-station (slang)
festume # tulehdus # inflammation
fethos # joka/mikä # which
fevere / feveres # helmi # pearl
fevine # helmikuu # february
fià / fiàs # pyökki # beech
fiatha # loppu # end (s)
fieche / fiecheste / fiechestas # hauska # merry
fiéle / fiéles # naru, rihma # string
fienera / fieneraste / fienerastas # kylmä # cold
fienon / fienones / nefienon / nefienones / fufienones / pasfienon # kuunnella # listen
fiente / fientes / nefiente / nefientes / fufientes / pafiente # vihata # hate (verb)
fienti # viha # hate
fiére # jälkeen # after
fierione / fierioneste / fierionestas # jäätävä # freezing
fila / filaste / filastas # hassu # funny
filo / filos # tulikärpänen # firefly
finasto # lopulta # finally
finofi / finofis # jälkiliite, suffiksi # suffix
fio # kansio # file
fionos # pääsiäinen # easter
fiora # kettu # fox
fiore # pakkanen # cold, the
fiorina # ketunpoikanen # fox cub
fiothe / fiothes / nefiothe / nefiothes / fufiothes / pasfiothe # loppua # end
fioto / fiotos # sammakko # frog
flacinao / flacinaos # kärpässieni # .
flao / flaothi # kärpänen # fly
fleío / fleíos # reflexi # reflex
fleirte / fleirteste / fleirtas # rypistynyt # wrinkled
flerestaï # flirtti # flirtation
fleresto / flerestos / nefleresto / neflerestos / fuflerestos / pasfleresto # flirttailla # flirt (verb)
flïe / flïes # lusikka # spoon
floathi / floathis # siipi # wing
flocean / floceane # kirsikankukka # cherry blossom
floceï / floceïn # kirsikka # cherry
floĝela / floĝeles # lepakko # bat
flothes # aika # time
foáno / foános # ikkuna # window
focas / focaste / nefocas / nefocaste / fufocaste / pasfocas # kyetä # be able
foco / focos / nefoco / nefocos / fufocos / pafoco # keskittyä # concentrate
foíche / foíchene # sukulainen / sukulaiset # relative / relatives
foleste / folestes / nefoleste / nefolestes / fufolestes / pasfoleste # uskaltaa # have courage
folieste # rohkeus # courage
fometha / fomethas / nefometha / nefomethas / fufomethas / pafometha # tarvita, kaivata # has to / need
fonedes / fonedesi # kulma # angle
fraleste / fralestes # verenpaine # blood pressure
framavias # juustomunakas # cheesy omelet
frandio / frandios # lehti (suuri haaroittunut, esim. palmun t. saniaisen) # leaf
frecea # täysin, kokonaan # fully
frio # roska # trash
fruso / frusoste / frusostas # sairas # sick
foerca / foercas # matto # carpet
foí / foíthe # valokuva # photo
foíra # perhe # family
foleo / foleos # rakko # bladder
fonestepore # sekstantti # sextant
forana # hajamielinen # absent-minded
foranasios # hajamielisesti # absent-mindedly
formi / formie # vuoka # form (s)
forteista # onneksi # fortunately
frai / fraite / fraista # kuiva # dry
framia # juusto # cheese
framu / framui # mansikka # strawberry
frecía # täysi # full
fretas / fretases / nefretas / nefretases / fufretases / pasfretas # paistaa (käristää) # fry
friethe / friethes / nefriethe / nefriethes / fufriethes / pasfriethe # jäädyttää # freeze
frio # roskat # trash
fritha / frithaí # tyttökeiju # fairy (fem)
frue # maissi # corn
fuentea / fuenteas / nefuentea / nefuenteas / fufuenteas / pasfuentea # olettaa # suppose
fuentus / fuentusi # oletus # supposition
fuero / fueros # uuni # oven
furenes / fureneste / nefurenes / nefureneste / fufureneste / pafurenes # tuoksua # smell
futhia / futhias # tuoksu # scent
garr # grrr # grrr
gefumé # kuivan maan tuoksu sateen jälkeen # petrichor (scent of rain on dry earth)
geísto / geíste / geístas # kiivas # fierce
gemas / gemasi # sukka # sock
gentas / gentasi # valtio # nation
Gentasigos # Fire Nation # Fire Nation
gentiosi / gentiosis # kansallinen # national
geras # nyrkkeily # boxing
gereas / gereastes # nyrkki # fist
getes / geteste / negetes / negeteste / fugeteste / pasgetes # viskata, sekoittaa # toss
gideas / gideaste / negideas / negideaste / fugideaste / pasgideas # sormeilla # finger (verb)
gido / gidon # sormi # finger
gie # sitten # then
gioé / gioés # jättiläinen # giant
gioénes / gioéneste / gioénestas # jättimäinen # gigantic
giómeú # jättikuukunen # giant puffball ( lagermannia gigantea)
girás / giráste / negirás / negiráste / fugiráste / pagirás # kutsua, nimeltään # call
glaedo / glaedos # vuoto # leak (s)
glasími / glasímiste / glasímistas # jäinen # icy
glasío # jää # ice
godeas / godeaste / negodeas / negodeaste / fugodeaste / pacodeas # mennä naimisiin # married, get (verb)!
graí # kiitti! # thanks!
gralino / gralinos # rae # hailstone
gramio # kielioppi # grammar
gramiostaé # kieliopillinen # grammatical
gramo / gramos # isoäiti # grandmother
grapo / grapos # isoisä # grandfather
grasémo # jäätelö # ice cream
gratha / grathaes / negratha / negrathaes / fugrathaes / pasgratha # kiittää # thank
Grathas! # Kiitos! # Thank you!
grasta / grastathe / negrasta / negrastathe / fugrastathe / pagrasta # raastaa # grate
grastathe # raastettu # grated
graza # suuri # big
grazae # suurempi # bigger
grazas # suurin # biggest
Greco # kreikkalainen # Greek
gredo / gredos / negredo / negredos / fugredos / pasgredo # purra # chew
grechio # purkka # chewing gum
grefàli # laskiainen # shrove (tuesday)
grieth / griethte / negrieth / negriethte / fugriethte / pagrieth # huutaa # shout
grío / gríos # pastilli # pastille
grithas / grithaste / negrithas / negrithaste / fugrithaste / pagrithas # ärsyttää # annoy
groés / groéste / negroés / negroéste / fugroéste / pagroés # sivuuttaa, olla välittämättä # ignore
grothas / grothaste / grothastas # rankka # hard/ heavy
hacinto / hacintos # lapaset # mittens
haderos # munakokkeli # scrambled eggs
havias # munakas # omelet
havio / havios # kananmuna # egg
humanoman / humanomans # humanoidi # humanoid
í í í # yhyy # wee wee wee
iare # jatkuva # continuous
ie # (prep jssak, jhk) # at
ientas # innostus # excitement
iente / ientes / nethiente / nethientes / futhientes / pasiente # innostua # excited (get)
ienete / ieneste / ienestas # innostunut # excited
iére / iéres # oikeus # right
iéro / iéros / neiéro / neiéros / fuiéros / pasiéro # lähteä # leave (verb)
iesgel / iesgelas / iesgelaste # kiero # crosseyed
iéste # toveruus # fellowship
iesto / iestos # kevät # spring
ieth # jtn varten # for
igerne / igerneste / igernestas # laiska # lazy
igore / igores # punatulkku # bullfinch
igos # tuli # fire
inde / indes # järjestys # order (as in word order)
ineos / ei koskaan # never
inistas # sisin # innermost
iniste # sisempi # inner
ino # koskaan # ever
inosi # jatkuvasti muuttuva # everchanging
inspirie # innoitus # inspiration
intas # kansainvälinen # international
intaste # kansaivälisempi # more international
intastas # kansainvälisin # most international
inúe / inúes # kaappi # closet
io # niin # so
iochi / iochin # hiuspanta # hairband
iod / iods # idea # idea
ioneoche # punatukkainen # redhaired
iones # toinen # other
ioso / iosone / iosonas # punainen # red
ioche # hiukset # hair
iore / iores # hiiri # mouse
iosflacinao / iosflacinaos # punakärpässieni # fly agaric (amanita muscaria)
iosorde # lounas (ilmansuunta) # southwest
iosties # toisaalta # on the other hand
iréantes # ulkopuoli- # outside
irén # melko # quite
iréo # ulkona, ulos # out
irió / irión / nesirio / nesirion / fusirion / pasirio # kulua (aika) # pass
irpre / irpres # haarniska # suit of armor
itali # italian kieli # italian language
itho # vaikka # although
ito / itos # ranskanperuna # french fry
iziro # vihellys # whistle
jaĝo # jugurtti # yoghurt
jaĝore / jaĝores # jugurttipurkki # yoghurt jar
jam # nam # yum
jamea / jameaste / jameastas # namia # yummy
Japan # Japani # Japan
japané # japanilainen # japanese
japani # japanin kieli # japanese language
jia! # jei! # yay!
juĉa # mehu # juice
ki # vähän # some
kicho / kichon # keittiö # kitchen
kios # jotain # something
kiun # joku # someone
kochinaste # keitetty # cooked
kruesti # krutonki (pl) # croutons
la # tämä # that/the
labira / labiraste / labirastas # pitkä # tall
laédo # näppäimistö # keyboard
laeth # läpi # through
lagrimo / lagrimos / nelagrimo / nelagrimos / fulagrimos / paslagrimo # itkeä # cry
laí # maito # milk
laíde / laídes / nelaíde / nelaídes / fulaídes / paslaíde # iskeä, lyödä # hit
laïgie # kauan sitten # long ago
laithe # kaukana # far
lambre # johto, piuha, kaapeli # wire
lameo / lameos / nelameo / nelameos / fulameos / paslameo # laminoida # laminate (verb)
lamía / lamías # lapsi, ipana # kid
lamore / lamores # lapsi # child
lando # maa # land
láneo / láneothi # sielu # soul
lanseó / lanseós / nelanseó / nelanseós / fulanseós / paslanseó # laskeutua # land (verb)
lapreso / lapresos # lahja # present, gift
lare / lares / nelare / nelares / fulares / paslare # sanoa # say
larios / larioste / nelarios / nelarioste / fularioste / paslarios # laulaa # sing
laróne / larónes # laulu # song
laróthte / laróthtes # lauluntekijä # songwriter
lasethe / lasethen # allas # pool
laveo / laveos / nelaveo / nelaveos / fulaveos / paslaveo # pestä # wash (a person)
lavida / lavidas / nelavida / nelavidas / fulavidas / palavida # pestä pyykkiä # laundry (verb)
lavide # pyykit # laundry (s)
leatarcheo # liturginen # liturgical
ledo / ledoste / ledostas # kuuma # hot
lemeó / lemeós # elementti # element
lente / lentes # linssi # lense
leona / leonas # aalto # wave
leone # yleisö # popular
leos / leosi # tunti # hour
lerana / leranas # kävely # walk (s)
lerane / leranes / nelerane / neleranes / fuleranes / palerane # kävellä # walk (verb)
lerisco / leriscon # otsikko # headline
levedas / levedasí # silta # bridge
leviador / leviadore # sukupolvi # generation
levíos / levíoste / levíostas # kevyt # light (weight)
licire # lakritsi # licorice
lináo / lináos # linja # line
lino / linos # leijona # lion
lio / lios # kirjain # letter
liotha / liothas / neliotha / neliothas / fuliothas / pasliotha # kirjoittaa # write
lipochas # varvastossut # thongs
livare / livares # vapaapäivä # day off
livia / liviaste / liviastas # vapaa # free
livina / livinas / nelivina / nelivinas / fulivinas / paslivina # vapauttaa # free (verb)
lofére / loféres # kaapeli # cable
logeste / logestes / nelogeste / nelogestes / fulogestes / paslogeste # löytää # find
logreos # vähitellen # gradually
Lojbanéa # Lojbania # Lojbanistan
lorama / loramas / nelorama / neloramas / fuloramas / paslorama # tiskata # washing dishes
loratrec / loratrecs # tiskiaine # dishwashing liquid
lores / loreste / lorestas # urhea # brave
lucea / luceas # kaulus # collar
lucie / lucies # pipo # beanie
lúe / lúes # seinä # wall
lumente / lumentée / lumentas # valkoinen # white
lumenteos # valkeus # whiteness
lumeste / lumestes / nelumeste / nelumestes / fuélumestes / paslumeste # valaista # light (verb)
lumi # lumi # snow (s)
lumían / lumíanis # lumiukko # snowman
lumiente # valkea # white (shade)
lumithe / lumithes / nelumithe / nelumithes / fulumithes / paslumithe # sataa lunta # snow (verb)
lumones / lumonas # valo # light (s)
luna # kuu # moon
lunames / lunamesíe # kuunsäde # moonbeam
lunathi # kuut # moons
luneche / lunecheste / lunechestas # kirkkaasti # clearly
lunéo / lunéoste / lunéostas # kirkas,selkeä # clear
luni / lunichi # tähti # star
lupeo / lupeos # juna # train
lusaran # lumisade TV-ruudussa # white noise, static
luthe / luthes # lumihiutale # snowflake
ma (mas) # voida, pystyä # can
maesto # maanantai # monday
maëth # valtava # great
magma # magma # magma
magoe / magoes # vatsa # stomach
maier # nainen # woman
malía / malías # vahinko # harm
malioth # käsiala # handwriting
maneole / maneoleste / maneolestas # huono # bad
maneoth # muuten # by the way
manesta / manestas / nemanesta / nemanestas / fumanestas / pamanesta # käyttää # use
mango # mango # mango
maniaste / maniastes # hyödyllinen # useful
manio / manios # käsi # hand
mano / manos # moottoripyörä # motorbike
manosti / manostis # mopo # moped
marcaos # markkinat # market
mathe # voisi # could
mafa / mafas # muffini # muffin
mane / manes # lentokone # plane
manos / manosi # kasvot # face
maomas # suolisto # intestine
maoste / maostes / nemaoste / nemaostes / fumaostes / pasmaoste # tavata # meet
mapí / mapís # lauta # plank
maposo / maposos # laudoitus # planking
mardas # %¤&#!!! # %¤&#!!!
marmila / marmilas # marmelaadi # marmalade
maros # jalkapallo # soccer
mascola / mascolaste / mascolastas # litistynyt # flattened
mathie / mathies / nemathie / nemathies / fumathies / pasmathie # hieroa # massage
meánas # matka # trip, voyage
meara # termi # term
mearté / meartés / nemearté / nemeartés / fumeartés / pamearté # huomata # notice
measto / measte / meastas # viisas # wise
meatha / meathas # untuva, nukka # fluff
meathan # untuvainen # fluffy
mecume / mecumes # merikurkku # sea cucumber
medera / mederas / nemedera / nemederas / fumederas / pasmedera # ostaa # buy
medo # keski- # medium
medu / medus # lääke / lääkkeet # medicine
meduí / meduís # pilleri # pill
medusto # lääkitys # medication
mefoï / mefoïs / nemefoï / nemefoïs / fumefoïs / pasmefoï # kannustaa # encourage (verb)
mei / meies / nemei / nemeies / fumeies / pasmei # pitää # keep
meïa # tavara # thing
meïnas / meïnastes / nemeïnas / nemeïnastes / fumeïnastes / pasmeïnas # menestyä # prosper (verb)
meïtho / meïthos # katto # roof
menas / menaste / menastas # paljon # much
mendosi / mendosis / nemendosi / nemendosis / fumendosis / pasmendosi # nojata # lean
men’ici # keskiyö # midnight
menos / menoste / menostas # satunnainen # occasional
mentho # minttu # mint
mento # mieli # mind
menterei # mieli # mind
meon / meoni # maailma # world
meos # itse # self
meose # itsenäisyys # independence
meoserio # itsenäisyyspäivä # independence day
meoserta / meosertas / nemeoserts / nemeosertas / fumeosertas / pasmeoserta # itsenäistyä # independent, to become
meoserte / meoserte / meosertias # itsenäinen # independent
meothe / meothes # tyyny # pillow
mepar # keski- # middle
mepario # keskipäivä # midday
meras / meraste / nemeras / nemeraste / fumeraste / pasmeras # säästää, pelastaa # save
merenum # turva # safe
meresta # edellinen # previous
mero # meri # sea
mes / mesíe # säde # beam
metéman # metamorfoosi # metamorphosis
metémanos # metamorfinen # metamorphic
methanos # metaani # methane
methíe / methíes /nemethíe / nemethíes / fumethíes / pasmethíe # soittaa # play (guitar)
methos / methostes / nemethos / nemethostes / fumethostes / pasmethos # leikata ruohoa # mow
metío / metíon # meteori # meteor
meú / meús # pallo # ball
mi / mí / míe # vesi # water
michire / michires / nemichire / nemichires / fumichires / pasmichire # slipper (verb) # liukastella
miéste / miéstes # kuukausi # months
mifeole / mifeoles # joki # river
mique / miquethi # vesikastanja # water chestnut
micho / michos / nemicho / nemichos / fumichos / pamicho # laittaa # put
micio / micios # murunen # crumb
micearte / micearteste / nemicearte / nemicearteste / fumicearteste / pasmicearte # höristää # prick up
micoara / micoaran # erilainen, eri- # different
mierge / mierges # puutarha # garden
mille / milles # miljoona # million
milo / milos # hunaja # honey
mineó / mineóthi # sää # weather
minesta / minestas # pala # bit/piece
minile / miniles / neminile / neminiles / fuminiles / paminile # kutittaa # tickle (verb)
mino / minos # puro # stream
minocea / minoceas # vesinokkaeläin # platypus
minoe / minoes # ainekset # ingredient
minuti / minutis # minuutti # minute
mione / miones # pöytä # table
mios / mioste / miostas # vanha # old
mique /miquethi # vesikastanja # water chestnut
mirio / mirios # ihme # wonder (s)/miracle
misara / misaran # karhu # bear
misare / misaren # nalle # teddybear
Misaré Pú # Nalle Puh # Winnie the Pooh
misteó # mysteeri # mystery
misto / mistos / nemisto / nemistos / fumistos / pamisto # mennä (sulake), puhaltaa # blow (fuse)
mithela / mithelas # vesimeloni # watermelon
mithos # mytologia # mythology
miu # mau # meow
mmacire # esimerkiksi # for example
mmaciro / mmaciros # esimerkki # example
mmahe / mmahethi # aamu # morning
mmáne # suoja # shelter
mmath # tulevaisuus # future
mmatheas / mmatheaste / nemmatheas / nemmatheaste / fummatheaste / pas’mmatheas # ajatella # think
mmathio / mmathios # ajatus # thought
mmao / mmaos # äiti # mom
mmbera / mmberas / nemmbera / nemmberas / fummberas / pas’mmbera # halata # hug (verb)
mmberasta # halaaja # hugger
mmbere # halaus # hug (s)
mmberei # halaukset # hugs
mmehar # aamu, keskiaamu # morning, middle of the morning
mmei / mmeies / nemmei / nemmeies / fummeies / pasmmei # epäillä # suspect
mmélináo / mmélináos # taivaanranta # skyline
mmenathi / mmenathiste / mmenathstas # vaaleanvioletti # lavender (color)
mméo / mméoni # taivas / taivaat # sky / skies
mmetha / mmethae / mmethastas # sievä # pretty
mmethe / mmethte / mmethetas # vaalea # light (shade)
mmethio / mmethioste / mmethiostas # vaaleanpunainen # pink
mmias / mmiaste / nemmias / nemmiaste / fummiaste / pasmmias # harjoitella # exercise
mmio / mmios # siemen # seed (s)
mmiocos / mmiocosi # taimi # seedling
mmothae / mmothane / mmothanas # pölyinen # dusty
mmothe / mmothes # pöly # dust
mmtacel # rokote # vaccine
mmuá / mmuáni # musiikki # music
mnea / mneas # järvi # lake
mnemesta / mnemestas # piha # yard
moares / moareste / nemoares / nemoareste / fumoareste / pamoares # ihmetellä # wonder
moche / mochese / mochesas # harmaa # gray
mochemas / mochemaste / mochemastas # turkoosi # turquoise (color)
modis # lithologia # lithology
moltes # moni # many
moltio / moltios # monikko # plural
momentes / momenti # hetki # moment
monache / monachste / monachstas # siniharmaa # blue-gray
monas / monaste / monastas # sininen # blue
monachio / monachiote / monachiotas # liila # lilac (color)
monechea # tänä iltana # this evening
mónes / mónesthe # koko # size
mónesian # kokoinen # sized
mon’ici # tänä yönä # tonight
moreth / morethe # kivi (lohkare) # rock
mortía # kuolema # death
mortias # kuollut # dead
mosoca / mosocas # hyttynen # mosquito
mothia / mothias # kivi # stone
mozzarella # mozzarella # mozzarella
muero / mueroste / muerostas # synkkä # gloomy
muethe / muethes / nemuethe / nemuethes / fumuethes / pasmuethe # leikkiä/pelata # play
muethasta # leikkijä / pelaaja # player
muh # ammuu # moo
munere / muneren # sika # pig
murechas / murechaste / murechastas # myrkyllinen # poisonous
muthe / muthene # sammal # moss
muthebero / mutheberoe # karpalo # cranberry
N’ici / n’icithi # yö # night
na # ei # no
Na-ah! # eikä! # Nuh-uh!
Na ma! # ei pyke # no can do!
nabu / nabus # nappi # button (s)
naceiste # verkkosivusto # website
nachaqui / nachaquiste / nachaquistas # epäreilu # unfair
nadios # epämääräinen # indefinite
naestiere # joulukuu # december
naesto # joulu # christmas
nafalare # onneton # unhappy
naforteista # valitettavasti # unfortunately
naïntea / naïnteas / nenaïntea / nenaïnteas / fusaïnteas / pasaïntea # kantaa # carry
naléve / naléves # kanootti # canoe
namante / namantes # pilvi # cloud
namantese / namanteste / namantas # pilvinen # cloudy
namerté / namertéste / namertéstas # huomaamaton # imperciptible
namone / namonen # veli # brother
namonistis # veljeys # brotherhood
namoste / namostes / nenamoste / nenamostes / funamostes / pasnamoste # ottaa # take
nanes # ilman # without
nantas # ei mitään # nothing
naos / naoste / naostas # yksinäinen # lonely
naósi / naósite / naósitas # yksin # alone
naquie # ei kukaan # nobody
nardestard / nardestardas / nenardestard / nenardestardas / funardestardas / panardestard # verbi sanasta “nardestardio” # verb of the word “nardestardio”
nardestardio # hiljaisuus, joka korostaa pienintäkin ääntä # quieteness, that stresses even the smallest sound
nas # verkko # net
nasida # mahdoton # impossible
navaé / navaés / nesnavaé / nesnavaés / fusavaés / pasavaé # purjehtia # sail
navido # sokea # blind
naviso # näkymätön # naviso
nea # käteinen # cash
neacaste / neacastes / neacastas # toimeton, passiivinen # inactive
neante / neanteste / neantestas # jännittävä # exciting
neas # ympärille # around
n’e’s / nes ses # kanssa hänen jtkin # with her/his/its smthing
nebethes # niin pian kuin # as soon as
necesso # pakko # must
nechea / necheas # ilta # evening
necea / neceas # yhdistäminen # connection
neceo / neceos / neneceo / neneceos / funeceos / pasneceo # yhdistää # connect
necero / neceros / nenecero / neneceros / funeceros / pasnecero # säilyä # remain
nechesto / nechestos # ovi # door
necompílo # keskeneräinen # incomplete
nedesero # nedeseros # toive # wish
neïma / neïman # pää # head
nelambre # johdoton # wireless
nemaíno / nemaínos # pankkiautomaatti # cash machine
neman # iho # skin
nemea # talvi # winter
nemen # reki # sleigh
nementos # todellakin # indeed
nemeros # kinkku # ham
nemeste # jännitys # tension
nemostare / demostareste / demostarestas # naurettava # ridiculous
nemosti # nauroi # laughed
nemre / nemren # numero # number
nenantes # vierekkäin # side by side
neo # täällä # here
neoso / neosos # hanki # snow, thick mantle of snow covering the ground
neplacio / neplacioste / neplaciostas # epämiellyttävä # unpleasant
nequere # eikun # no, I mean…
nequicha # unelmahenkilö # dream person
nes # kanssa # with
nescheresta / nescherestas / nenescheresta / nenescherestas / funescherestas / pasnescheresta # ruuvata auki # unscrew
nespire / nespireste / nespirestas # tylsä # blunt
nestas # lähellä # near
nethbeó # kauneuspilkku # beauty spot
nethé / nethéste / nethéstas # helppo # easy
netha / nethas / nenetha / nenethas / funethas /pasnetha # huuhdella # rinse
nethebas # kauneus # beauty
nethebi / nethebie / nethebiestas # kaunis # beautiful
nethéo / nethéos / nenethéo / nenethéos / funethéos / pasnétheo # helpottaa # ease
nethio / nethios / nenethio / nenethios / funethios / pasnethio # kadota # vanish
nethire / nethires / nenethire / nenethires / funethires / pasnethire
nethoé # rauha # peace
nethoiste / nethoistes # näyttelijä # author
nethos / nethoses / nenethos / nenethoses / funethoses / pasnethos # unelmoida # dream (verb)
neutore # neutroni # neutron
nevaé / nevaés # käyrä, kurva # chart
nevaro / nevaros # jääkaappi # refrigerator
neveros / neverosi # verbi # verb
nia / niathi # muisto # memory
niamo / niamos # muistitikku # flash drive
nias / niaste / nenias / neniaste / funiaste / pasnias # muistaa # remember
niche / nichere / nichestas # söpö # cute
níe # liian # too (too many)
niene / nienes / neniene / nenienes / funienes / pasniene # hymyillä # smile (verb)
nim # te # you (pl)
nimacies # lehtien havina # sigh of leaves
niman # teitä # you (pl)
nimas # teidän # your (pl)
nímé # yötaivas # night sky
nimeas # että # that (he said, that…)
nimías / nimíaste / nimíastas # sumuinen # foggy
nimío # sumu # fog
niminos # nämä # these
nimone / nimones # lehti (puun) # leaf
nimos # tämä # this
nimose # nuo # those
nineas # jossain # somewhere
ninios # pikkuruinen # tiny
nio # yhdeksän # nine
nios # nämä # these
niontere # marraskuu # november
niosit # yhdeksäntoista # 19
niothan / niothaste / niothastas # etu- # front
niozin # yhdeksänkymmentä # 90
nis # nolla # zero
nitende / nitendes / nenitende / nenitendes / funitendes / pasnitende # kieltää # forbid
nith / nithes # hiutale # flake

noáme / noámes # tiedemies # scientist
nochio / nochios # nokka # beak
nodene # kaakko # southeast
nodias # juurella (jonkun juurella) # foot of (at the foot of)
noethe / noethste / noethtas # nuori # young
noíes # pelkkä, puhdas # pure
noíthes / noíetheste # kotimatka # way home
nomada / nomadas / nenomada / nenomadas / funomadas / pasnomada # epäillä, saada epäilemään # doubt, make somebody doubt
noman / nomane # pöllö # owl
nomtheos # tunturipöllö # snowy owl
nosties # tietää # know
novas / novasi # uutiset # news
novesto / novestos # sanomalehti # newspaper
nuas # nyt # now
nuchoé # vähitellen # little by little
nue # uusi # new
nue’nes # uudet # new ones
nuestas # uudestaan # newly (again)
nuethe # uudempi # newer
nuethas # uusin # newest
numis # mini # mini
numune # possu # piglet
Numune # Nasu # Piglet
nunes # vähän # little
nunestas # vähiten # least
nunestee # vähemmän # less
nunu / nunus # pieni / pienet # small
nunue # pienempi # smaller
nunuma # pikkuinen # little one
nununtas # pienin # smallest
nusdore / nusdoreste / nusdorestas # alaston # naked
nustroemodis # neoastroheirolithology # the study of new sacred stones that come from space
obathe / obathen # objekti # object
ocerdos # länsi # west
ochardas # silmälasit # glasses
ochi / ochini # silmä / silmät # eye(s)
oéno # järki # reason
oésta / oéstas # viesti # message
òh # ooo # awww
oícea # kotisivu # homepage
oíthe # koti # home
oké # okei # okay
olíe # öljy # oil
oliva / olivaste / olivastas # oliivinvihreä # olive (color)
oliva / olivas # oliivi # olive
oman / omani # poika / mies # boy / man
omanes / omanesie # poikaystävä # boyfriend
onethe / onethes / neonethe / neonethes / fuonethes / pasonethe # olettaa # assume
opa # ooppera # opera
optara / optaraste / optarastas # erinomainen # excellent
oré # heippa # bye
orech / oreche # siili # hedgehog
orego / oregoni # appelsiini # orange (fruit)
orem / oremes # mato / madot # worm(s)
oremsteï / oremsteïe # madonreikä # wormhole
oriche # ruskea # brown
ormedus / ormedusi # matolääke # vermicide
orneïto / orneïtos # naarmu # scratch
oseca / osecas # kassi # bag
osera / oseras / neosera / neoseras / fuoseras / pasosera # liittyä # join
othe / othes # aste # degree
ovetho # pakokaasu # exhaust gas
pabeste / pabestes / nepabeste / nepabestes / fupabestes / paspabeste # pamahtaa # bang (verb)
pacelo / pacelos # mestaruus # championship
padine / padines # lamppu # lamp
pagichi / pagichis # mäyräkoira # dachshund
paí / país # ankka # duck
paí-vanoesto # ankannokkainen # duck-billed
palare # puhe # speech
paledos / paledoste # kuuma päivä # hot day
paleste # kieli # language
palideo / palideos # suo # swamp
paloro / paloros / nepaloro / nepaloros / fupaloros / paspaloro # puhua # talk
palorosta # puhuja # talker
palortas # puhuva # talking
pamia # kännykkä # mobile phone
pamini / paminis # kurpitsa # pumpkin
pansar / pansare / nepansar / nepansare / fupansare / paspansara # pieraista # fart (verb)
pansara / pansaras # pieru # fart
panthea # syntymäpäivä # birthday
pantiosi # kansallispäivä # national day
pao # isä # dad
paóre # valmis # ready
paothi / paothis # paita # shirt
parchoco # suklaapäivä # chocolate day
pario / parios # päivä # day
parí / parín # päivä # day
paro / paros # puuro # porridge
parteas # satama # port
particia / particias / neparticia / neparticias / fuparticias / pasparticia # etääntyä, loitota # to part
particus # etäisyys # distance
partos / partosi # vaate # garment
pasatar / pasatares / nepasatar / nepasatares / fupasatar # olla (pass.sg.) # be (pass.sg. )
pasatas / pasatastes / nepasatas / nepasatastes / fupasatas # ollaan (pass. pl.) # be (pass. pl.)
pasteo # takana # behind
patenta / patentaste / patentas # suurpiirteinen # tolerant, generous
pathiento / pathientos # lämmin päivä # warm day
paviches! # nähdään! # see you!
pea / peas # päärynä # pear
peáma # runoilija # poet
pebiro / pebiron # paprika # bell pepper
pecho / pechos # persikka # peach
pedia / pedias / nepedia / nepedias / fupedias / paspedia # lainata # loan
pegrame / pegrames / nepegrame / nepegrames / fupegrames / paspegrame # pitää parempana # prefer
peí / peíe # runo # poem
peïth / peïthi # häntä # tail
peoche # runous # poetry
peorén # arkirutiinit # everyday routines
perdeno / perdenos / neperdeno / neperdenos / fuperdenos / pasperdeno # pilata # ruin
perdóe / perdóen / neperdóe / neperdóen / fuperdóen / pasperdóe # toistaa # repeat
pero # arki # everyday / weekdays
perià # henkilö # person
peritho # persoona- # personal
pertósi / pertósieste / pertósiestas # kallisarvoinen, ihana # precious
pethaes / pethaeste / nepethaes / nepethaeste / fupethaeste / paspethaes # tapahtua # happen
phenil / phenila # sankari # hero
phenile / pheniles / nephenile / nepheniles / fupheniles / paphenile # kertoa # tell
phio / phios # kala # fish
phioste / phiostes / nephioste / nephiostes / fuphiostes / pasphioste # kalastaa # fish (verb)
phio’n’itos # kalaa ja ranskalaisia # fish’n’chips
piceoste / piceostes / nepiceoste / nepiceostes / fupiceostes / papiceoste # juoda # drink (verb)
piche / piches # kettu # fox
pichigo / pichigos # revontuli # aurora borealis
picinao / picinaos # pillisieni # straw mushroom
picu / picus # pigmentti # pigment
piés # myös # too
piethe / piethes # persikka # peach
pinea / pineas # mänty # pine
pineacinao / pineacinaos # männyntuoksuvalmuska # matsutake
pinemea / pinemeas # pinjansiemen # pinja kernel
pintare / pintares / nepintare / nepintares / fupintares / paspintare # maalata # paint
pintas / pintáse # maalaus # painting
pintore / pintores # maalaaja # painter
pio / pios # pilli # straw, tube
piocinao / piocinaos # tatti # boletus
pipere # paprika # pepper
pipertamente # piparminttu # peppermint
pireíeni / pireíenis # Gasteracantha cancriformis # Gasteracantha cancriformis
pireíes / pireíste / pireístas # piikikäs # spiny
pistache / pistaches # pistaasi # pistachio
pistera / pisteras # kansi # lid
placeí / placeíste / placeístas # tyytyväinen # pleased
placio / placioste / placiostas # miellyttävä # pleasant
plaé # plakki # plaque
plaedo / plaedos # kaasuvuoto # gas leak
plaí # muovi # plastic
plaíthea # muovimuki # plastic cup
plangeo # kaasu # gas
plazire # mielihyvä # pleasure
pochie / pochies # pannu # pan
pomie / pomiethi # omena # apple
portheo / portheos # projekti # project
posida / posidas # terälehti # petal
povéas / povéasi # savupiippu # chimney
puera / pueras # vieteri # spring (tech)
praía / praías # niitty # meadow
praíos # aivan # exactly
praos / praoste / nepraos / nepraoste / fupraoste / paspraos # käydä läpi # undergo
prassé # paine # pressure
preisto / preistos / nepreisto / nepreistos / fupreistos / paspreisto # poseerata # pose (verb)
preitho / preithos # solu # cell
premio / premios / nepremio / nepremios / fupremios / paspremio # edistää # promote
preno / prenos # kenkä # shoe
preosteme / preostemes # mittari # meter
preostie # varsinkin, erityisesti # especially
presio / presioste / nepresios / nepresioste / fupresioste / paspresios # jahdata # chase
prestea / presteas / neprestea / nepresteas / fupresteas / pasprestea # mitata # measure (verb)
preteo / preteos / nepreteo / nepreteos / fupreteos / paspreteo # matka # journey
pretoni / pretonis # tiiviste # concentrate
priace / priaces # prosessi # process
priachi # limsa # soda
priare / priares # herra # lord
priarti # cyberpunk # cyberpunk
priaste # ohjaileva # prescrictive
príes / príeste / nepríes / nepríeste / fupríeste / paspríes # lausua # pronounce
príesan / príesane # lausuminen # pronounciation
prigo / prigos # tasku # pocket
primesta / primeste / primestas # hermostunut # nervous
primesto / primestos / neprimesto / neprimestos / fuprimestos / pasprimesto # hermostua # nervous, get nervous (verb)
prineste / prinesten # päivällinen # dinner
prinz # prinssi # prince
prinzo / prinzon # prinsessa # princess
prio # pari # pair
prisenta # samalla # same time (at)
pritha # ruoho/nurmikko # grass
prithe / prithes # torni # tower
prithtaní / prithtanís # heinäsirkka # grasshopper
priúne / priúnes / nepriúne / nepriúnes / fupriúnes / paspriúne # huiskia # whisk (tail)
proci / procin # putki # tube
procithe / procithen # kaukoputki # telescope
prodasto / prodastos # tuottaja # producer
prodati / prodatis / neprodati / neprodatis / fuprodatis / pasprodati # tuottaa # produce
prodatta # tuote # product
progenoï # etenevä # progressive
progiste / progistes # ohjelmoija # programmer
progisti / progistis / neprogisti / neprogistis / fuprogistis / pasprogisti # ohjelmoida # program (verb)
pronem / pronemi # pronomini # pronoun
propea / propeas # sulake # fuse
prosie / prosies / neprosie / neprosies / fuprosies / paprosie # räjähtää # explode
prothesta / prothestas # laki # law
pruni / prunis # luumu # plum
pseïdo / pseïdon # nimimerkki # pseudonym
psie / psies / nepsie / nepsies / fupsies / pasapsie # vaihtaa # change
psteide / psteiden # majakka # lighthouse
Pú, Misare # Puh, Nalle # Pooh, Winnie the
qiare # muutama # few
qio / qios # harja # brush
quandero # joskus # sometimes
quare # neljä # four
quarsit # neljätoista # 14
quartzo # kvartsti # quartz
quarzin # neljäkymmentä # 40
quathi / quathie # neliö # square
que / quethi # kastanja # chestnut
quemeo # vaikka # though
quemos # lähtien, jst # since
ques / quesi # mikä # what
queste? / quesiste? # mitäs? # wazzup?
questos # ketään kukaan # anyone
quesena # mitään, mikään # any
quetos / quetoste / nequetos / nequetoste / fuquetoste / paquetos # tuoda # bring
quiem # kuinka # how
quiemino # kuitenkin # however
quieras # ihana # wonderful
quieste # kuka # who
quis # miksi # why
radium # radium # radium
radostaé # säteily # radiation
raé # rasva # grease
raï # rooli # role
ramia / ramias # juuri # root
ramuthe # roolipeli # role-play
ramuthenas / ramuthenaste / neramuthenas / neramuthenaste / furamuthenaste / pasramuthenas # roolipelata # role-play (verb)
randam # randomi # random
rasatho / rasathos / nerasatho / nerasathos / furasathos / pasrasatho # taipua # bend
reathtas # kuningaskunta # kingdom
recasteo / recasteos # reaktio # reaction
recastí / recastís / nerecastí / nerecastís / furecastís / pasrecastí # reagoida # react
rechpio / rechpion # vastaanotto, kuuluvuus, näkyvyys # reception
redesto / redestos # karjaisu # roar (subj)
refiloé / refiloés # heijastus # reflection
regéme / regémes # sääntö # rule
ren # rutiinit # routines
reste / restes # purkki # jar
resticé # seura # company
rïa / rïaste / rïastas # vihainen # angry
rïache / rïachen / nerïache / nerïachen / furïachen / pasrïache # suuttua # angry, get
richo / richoste / richostas # rikas # rich
rico # kuppi # cup
riconi # kuppi (pieni) # cup (small)
ricosta # kuppi (iso) # cup (big)
rio / rios // -rio / -rios # päivä / -päivä # day / -day
rióne # resoluutio # resolution
rispathe / rispathes / nerispathe / nerispathes / furispathes / parispathe # vastata # answer
ritho / rithos # talli # garage
riz # riisi # rice
robí / robís # tammi # oak
robie / robies # robotti # robot
robine # tammikuu # january
roe / roes # vuoro # shift
rolecho / rolechos # kierros # round (subj)
rós / rósi # ruusu # rose
roshae / roshaes # robottikamera # robot camera
ruéthe / ruéthes # taistelu # battle
s’ # se, hän # he, she, it
sa # tai # or
sabaé # lähes # almost
saberaste # näköinen # looking
saberes / saberi / nesaberes / nesaberi / fusaberi / pasaberes # katsoa # look
sabiro / sabiros # maku # flavor
sabore / sabores / nesabore / nesabores / fusabores / pasabore # kiirehtiä # hurry (verb)
saĉo # kastike # salad dressing/sauce
saderan # sade # rain (s)
sadere / sadereste / saderestas # sateinen # rainy
saderos / saderosi / nesaderos / nesaderosi / fusaderosi / pasaderos # sataa # rain (verb)
sadiero / sadieri # sateenvarjo # umbrella
sael # johonkin # into
safio / safios / nesafio / nesafios / fusafios / pasafio # ajaa # drive
saïtha / saïthan / nesaïtha / nesaïthan / fusaïthan / pasaïtha # katsella # watch
sal # suola # salt
salada # salaatti # salad/lettuce
salaé / salaéste / salaéstas # kirkas, loistava # bright
saldas # anteeksi # sorry, excuse me
saleo / saleos # tarina # story
saluste / salustes # makkara # sausage
samean / sameans # saamelainen # sami, the
samen / samenes / nesamen / nesamenes / fusamenes / pasamen # sulkea # close
samire # kesäkuu # june
samothes # kesäaika # daylight saving time
samras / samrathi # kesä # summer
samreo / samreon # kesäpäivä # summerday
san # kohti # towards
saneo / saneos / nesaneo / nesaneos / fusaneos / pasaneo # laskeutua # set
sanesto # lauantai # saturday
sanis / sanise / nesanis / nesanise / fusanise / pasanis # päättää # decide
sano # viisi # five
sansit # viisitoista # 15
santichi / santichin # lause # sentence
sanzin # 50
saóthi / saóthin # aavikko # desert
sareí / sareís # sota # war
saréne / sarénes # saari # island
sareos / sareoste / nesareos / nesareoste / fusareoste / pasareos # sotia # war, make
sashie / sashies # peli # game
sauna # sauna # sauna
savira / saviras / nesavira / nesaviras / fusaviras / pasavira # ratkaista # solve
shao # hillo # jam
scandoí # skandinaavinen # scandinavic
scapio / scapios # nilviäinen # mollusk
scelero / sceleros / nescelero / nesceleros / fusceleros / pascelero # rullata # scroll
scendoe / scendoeste / scendoestas # paksu # thick
schedesta / schedestas / neschedesta / neschedestas / fuschedestas / paschedesta # kiivetä # climb
schemea / schemeas / neschemea / neschemeas / fuschemeas / paschemea # halkaista # split
schemono / schemonon # jakaja # splitter
scheno /schenos / nescheno / neschenos / fuschenos / pascheno # karkottaa # banish
scheos / scheoste / nescheos / nescheoste / fuscheoste / pascheos # juuttua # stick (verb)
schere / scheres # ruuvi # screw (s)
scherede / scheredes # ruuvimeisseli # screwdriver
scheresta / scherestas / nescheresta / nescherestas / fuscherestas / pascheresta # ruuvata # screw (verb)
schue / schuen # koulu # school
Scottiés # skotlantilainen # Scottish
scriana / scrianas # teksti # text
scrie / scries / nescrie / nescries / fuscries / pascrie # riipustaa, kirjoittaa # scribble
scrini # palimpsest # palimpsest
se # hän / se # he/she/it
seám # läiskähdys # splash
sebio # hiki # sweat
sedie # tuoli # chair
seí / seíste / seístas # korkea # high
seíes # siinä # there/here (inessive, between here and there)
seïna / seïnas / neseïna / neseïnas / fuseïnas / paseïna # antaa # give
semenos / semenoste / semenostas # pehmeä # soft
sen # häntä / sitä # him / her / it
senara # aihe # topic
sene / senes # piirustus # drawing
senea / seneas / nesene / neseneas / fuseneas / pasene # piirtää # draw
senoe / senoen # pullo # bottle
sensara / sensari # kevät # autumn
sensio / sensioste / sensiostas # herkkä # sensitive
senta / sentas / nesenta / nesentas / fusentas / pasenta # kääntää # turn
senos # itseä / itsensä # himself / herself / itself
ser # he # they
serap / serapas # varpunen # sparrow
seremas! # kippis! # cheers!
seren # heitä # them
seres # heidän # their
serí / serís / neserí / neserís / fuserís / paserí # nousta, herätä # arise
ses # sen # its / hers / his
sesit # seitsämäntoista # 17
set # seitsämän # seven
setzin # seitsämänkymmentä # 70
shash # hys # hush
sheban / shebana # joutsen # swan
shrie # pinta # surface
shrimeste # pintajännitys # surface tension
si # kyllä # yes
sias # jäljellä # left
sicere # sakset # scissors
siceste / sicestes / nesiceste / nesicestes / fusicestes /pasiceste # leikata # cut (verb)
sicie / sicies # nakki # weenie
sico / sicos # psykiatri # psychiatrist
sie # -lla # on
silenea # hiljaisuus # stillness
sinthio # syntymä # birth
symbole / symboles # symboli # symbol
singeste / singestes / nesingeste / nesingestes / fusingestes / pásingeste # synkronoida # synchronize
sinthea / sintheas / nesinthea / nesintheas / fusintheas / pasinthea # syntyä # born
sio # -isi (konditionaali) # should / would
sis # kuusi # six
sisit # kuusitoista # 16
sistere # eilen # yesterday
siszin # kuusikymmentä # 60
smetha / smethas # etana # snail
sobire # yllä, varrella # upon
soé / soéste / soéstas # ylös, ylhäällä # up
soí # keitto # soup
sol # vain # only
sola / solathi # aurinko # sun
solara / solaras # keskipäivä # noon
solasane / solasanes # auringonlasku # sunset
solasteo / solasteone # aurinkokunta # the solar system
solathina / solathinas # auringonkukka # sunflower
solente / solenti / solentas # aurinkoinen # sunny
soleste # juhannus # midsummer
solie / solies # peruna # potato
somnaléo # unettomuus # insomnia
somnas / somnaste / somnastas # uninen # sleepy
somnista / somnistas / nesomnista / nesomnistas / fusomnistas / pasomnista # nukahtaa # fall asleep
somnole / somnoles / nesomnole / nesomnoles / fusomnoles / pasomnole # nukkua # sleep
somnolesta # nukkuja # sleeper
son # -ssä # in
sonastas # sisin # innermost
sonaste # sisempi # inner
sone / sonethi # iltapäivä # afternoon
sparáme / sparámen / nesparáme / nesparámen / fusparámen / pasparáme # kokea # experiment (verb)
sparáï / sparáïste / sparáïstas # kokenut # experienced
sparámeo / sparámeos # kokemus # experience
sperea # myrsky # storm
spiari # henki # spirit
spicheá # erikois- # special
spígo / spígos # spagaatti # split
spirena / spirenas # veitsi # knife
staï / staïne / nestaï / nestaïne / fustaïne / pastaï # keinua # sway
staïne / staïnes # asema # station
staïren / staïres / nestaïren / nestaïres / fustaïres / pa´staïres # solista # ripple
stameth / stamethes # sana # word
steáro / steáros # lippu # flag
steï / steïe # reikä # hole
stio / stion / nestio / nestion / fustion / pastio # seis/pysäyttää # stop

stirede / stiredes / nestirede / nestiredes / fustiredes / pastirede # vingahtaa # squeak
stridente # sirinä # chirr
strio / strios # sänky # bed
strudente # surina # drone
stu / stues / nestu / nestues / fustues / pastu # pysyä # stay
stuere / stueres / nestuere / neastueres / fustueres / pastuere # ommella # sew
su # mutta # but
subeaste / subeastes # substantiivi # noun
subeo / subeos # subjekti # subject
suéno / suénos / nesuéno / nesuénos / fusuénos / pasfuéno # pidellä, pitää # hold
suethe / suethte / suethtas # väsynyt # tired
sun # -sta # from
sunesto # sunnuntai # sunday
sunoes / sunoeste / nesuones / nesuoneste / fusuoneste / pasuones # syödä # eat
symbiothes # symbioosi # symbiosis
tacenro / tacenros # maapähkinä # peanut
tadoé / tadoés / netadoé / netadoés / futadoés / patadoé # julkistaa # announce
taerda / taerdas / netaerda / netaerdas / futaerdas / pastaerda # maata # lie (in bed)
taleo / taleos # linkki # link
tamone / tamones # tomaatti # tomato
tanámis # tekniikka # technique
tanámo / tanámos # tekniikka # technique
tanóra / tanóras / netanóra / netanóras / futanóras / pastanóra # laskeutua # perche
taora / taoras # tapahtuma # event
taore # maaliskuu # march
tara # maa # earth/ground
Tara # maa # Earth
tarié / tariés # merkki # sign
taris / tarias / netaris / netarias / futarias / pastaris # pyyhkiä pölyt # dust off
tavaste / tavastes / netavaste / netavastes / futavastes / pastavaste # tavata # spell
te # sinä # you (sg)
te ate # sinä olet # you are (sg)
teaso / teasos # kysymys # question
teasta / teastas / neteasta / neteastas / futeastas / pateasta # kysyä # ask
tefestume # jännetupentulehdus # tenosynovitis
teî # televisio # TV
teïra # raja # frontier
teïros # rajaseutu # borderland
telá / telás # kunto, tila # condition
temea / temeas / netemea / netemeas / futemeas / pastemea # kohdella # treat
temiere / temieres / netemiere / netemieres /futemieres / patemiere # vatkata # whisk / beat
temones # auton valot # car lights
tén # sinua # you (obj.)
tenas # taas # again
tendas / tendasí # auto # car
teras # terva # tar
terdí / terdíste / terdístas # hidas # slow
terdína / terdínaste / terdínastas # hitaasti # slowly
tes # sinun # your
tessere / tesseres # rystynen # knuckle
tethea # muki # mug
teva # TV # TV
thaï / thaïne / nethaï / nethaïne / futhainë / pasthaï # lentää # fly
thancha / thanchas / nethancha / nethanchas / futhanchas / pathancha # odottaa # wait
thaneo / thaneos # sävy # shade
thaniste / thanistes / nethaniste / nethanistes / futhanistes / pathaniste # poimia # pick up
thao # herne # pea
thea # (jotakin/jostakin) # about
thede / thedes / nethede / nethedes / futhedes / pathede # tehdä # do
theí # muu # else
theïa # ohi # by
theista # juhlinta # celebration
theistero / theisteros / netheistero / netheisteros / futheisteros / patheistero # juhlistaa # celebrate
thela / thelas # meloni # melon
thendo / thendos # ympyrä # circle
thendono # kiertävä # circular
thendulo / thendulos # soikio # oval
theneï # aina # always
theos / theosi # tunturi # mountain (in Lapland)
thi # (järjestysnumeron pääte) # -th
thia # kuin (komparatiivissa) # than
thiale / thiales / nethiale / nethiales / futhiales / pathiale # paistaa (aurinko) # shine
thie / thies / nethie / nethies / futhies / pathie # luovuttaa # give up
thienta / thientas / nethienta / nethientas / futhientas / pathienta # lämmetä # warm (get)
thientea / thienteas / nethientea / nethienteas / futhienteas / pathientea # lämmittää # warm up
thiente / thientes / nethiente / nethientes / futhientes / pasthiente # lämmittää (jotakin) # warm (verb)
thientedis # lämpöoppi # thermodynamics
thienteos # lämpö # warmth
thientos / thientoste / thientostas # lämmin # warm
thiero / thieros / nethiero / nethieros / futhieros / pasthiero # muistaa # remember
thihó # ihahaa # horse’s voice
thineos # yllä # above
thios # siru # chip
thirie / thirien / nethirie / nethirien / futhirien / pathirie # tehdä # make
thitone / thitones / nethitone / nethitones / futhitones / pasthitone # lehahtaa # waft
thoáne / thoánes # varjo # shadow
thoche # suihku # shower
thoene # joka- # every
thona # surullinen # sad
thonastas # surullisin # saddest
thonaste # surullisempi # more sad
thonera # huomen / huomenna # tomorrow
thrae # räntä # sleet
thraëso # näyttö # evidence
thtea / thteas # avaruus # space
thue # asti, tykö # unto
thunea # viini # wine
thuoso / thuososte / thuosostas # viininpunainen # wine red
thuvache / thuvaches # viinirypäle # grape
ti # tee # tea
tiaste # kamalan # terribly
ticoste / ticostes / neticoste / neticostes / futicostes / paticoste # sirotella/kylvää # scatter
tiesto # tiistai # tuesday
timea / timeas # runo # poem
tio # hyvä # good
tione # parempi # better
tiontas # paras # best
tio nes? # Mitä kuuluu? # How are you?
tionda # hyvin # fine
tios # ole hyvä # prego
tipeo / tipeos # pisara # droplet
tipo / tipos # pisara # drop
tiro # teräs # steel
tirp # tsirp # chirp
tisábes / tisábeste / tisábestas # hyvännäköinen # good looking
toa # WC # toilet
tones # tuhat # thousand
tono # tonnikala # tunafish
topeth # kaikki # everyone
tradante / tradantes # käännös # translation
tradïa # läpikuultava # translucent
trado / trados / netrado / netrados / futrados / patrado # kääntää # translate
tranco / trancos # runko # trunk
tranesta # rikollinen # criminal
traníe # rikos # crime
tre # (prep. ilmaisee omistusta, kuulumista jollekin) # of
treale / treales # serkku # cousin
treas / treastes / netreas / netreastes / futreastes / patreas # siirtää # move
trecioni # neste # liquid
treitho / treithos # letti # braid
trelumones # liikennevalot # traffic lights
treneachi / treneachin # planeetta # planet
treom # hänen (mask.) # his
treon / treoni # reitti # route
treothi # liikenne # traffic
treschemon / treschemone # liikenteenjakaja # traffic splitter
tretarié / tretariés # liikennemerkki # traffic sign
tría / trías / netría / netrías / futrías / pastría # unohtaa # forget
tribeo / tribeos / netribeo / netribeos / futribeos / pastribeo # kaatua nurin # tumble
trie # kolme # three
triema / triemas # hirvi # elk
triene / trienes / netriene / netrienes / futrienes / pastriene # löytää / keksiä # discover
trienis / trienisi # kolmikulmainen # triangular
trieno / trienos # kolmio # triangle
trientos / trientoste / netriento / netrientoste / futrientoste / patriento # hyökätä # attack
triete # kolmas # third
trioni # risteily # cruise
trios / triosi # pohja # bottom
trithe / trithes / netrithe / netrithes / futrithes / pastrithe # pyyhkiä # erase
tris # erittäin # very
trisit # kolmetoista # 13
trizin # kolmekymmentä # 30
tuasto # torstai # thursday
tumies # elimistö # organs
uena / uenas # oja # ditch
uesto # keskiviikko # wednesday
uetha / uethas / nesuetha / nesuethas / fusuethas / pasuetha # käyttäytyä oudosti # act weird
uethe / uethte / uethas # outo, kummallinen # weird / odd
umere / umeres / neumere / neumeres / fumeres / pasumere # sukeltaa # dive
umuthe / umuthen / neumuthe / neumuthen / fusumuthen / pasumuthe # humista # hum
umue / umuste / umustas # humiseva # humming
unarte / unartes # vartalo # body
unas # jos # if
unasto / unastos # ihminen # human(being)
unaste / unastée / unastas # inhimillinen # human (adj)
une # yksi # one
unemithos # toinen toistaan # one another
unethe / unethes / neunethe / neunethes / fusunethes / pasunethe # sammuttaa valot # switch off the lights
unethol / unetholas # yksisarvinen # unicorn
unie # ensimmäinen # first
unisela # yleismaailmallinen # universal
unistes # ensiksi # at first
unithas / unithaste # yhdistynyt # united
Unithas Reáthtas # Yhdistynyt Kuningaskunta # United Kingdom
unithe / unithes / neunithe / neunithes / fusunithes / pasunithe # laittaa valot päälle # switch on the lights
unfesi / unfesis # etuliite # prefix
úps # hups # oops
usit # yksitoista # 11
uthere # arvo # dignity
vacosi # intohimo # passion
vaïla / vaïlas / nevaïla / nevaïlas / fuvaïlas / pasvaïla # epäröidä # hesitate
valathoste / valathostas # valathos # terve # well (not ill)
vanele # vanilja # vanilla
vanié / vaniés # leivos # pastry
vanparos # vanhemmat # parents
vaf # hau # woof
vaone / vaones # nokka # bill /nose
veachi # villa # wool
veagemas / veagemasi # villasukka # woollen sock
veíno / veínos / neveíno / neveínos / fuveínos / pasveíno # myydä # sell
velnea / velneas / nevelnea / nevelneas / fuvelneas / pasvelnea # johtaa jstkin # derive
vemas / vemasi # vene # boat
veneres / venereste / neveneres / nevenereste / fuvenereste / pasveneres # säilöä, hillota # pickle (verb)
veorti # suoraan # straight
veos / veoste / neveos / neveoste / fuveoste / pasveos # tarkoittaa # mean (verb)
veosan / veosane # tarkoitus # meaning
verfire / verfires / neverfire / neverfires / fuverfires / paverfire # lukea # read
vescam / vescames # työkalu # tool
vestas / vestaste / nevestas / nevestaste / fuvestaste / pasvestas # työskennellä # work
vestea / vesteas # työ # work
vesterá # haastattelu # interview
vestina / vestinas # työntekijä # worker
vethei / vetheis / nevethei / nevetheis / fuvehteis / pavethei # vaihdella # vary
viam / viames # vitamiini # vitamin
vichaï / vichaïs # näky # sight
vicheo / vicheos / nevicheo / nevicheos / fuvicheos / pavicheo # nähdä # see
vidéo # video # video
viém / viémes / neviém / neviémes / fuviémes / pasviém # seistä # stand
vimis / vimithi # paju # willow
vimisía / vimisías # pajuniitty # willow-meadow
viola / violas # orvokki # violet ( a flower)
viole / violes # viulu # violin
vionos / vionoste / vionostas # värisevä # vibrating
viseth / visethi # haarukka # fork
vithidas # virtuaali- # virtual
voche / voches # ääni # voice
volethe / volethes / nevolethe / nevolethes / fuvolethes / pavolethe # tahtoa # want
volte / voltes # voltti # volt
voríta # apu, apua # help
vulte / vultes # korppikotka # vulture
vumi / vumis / nevumi / nevumis / fuvumis / pavumi # oksentaa # puke (verb)
whie / whies # vetoketju # zip (s)
xenia / xenias # yleisnero # polymath
xie # sata # hundred
ya ya! # Joo joo # Yeah yeah! Whatever.
zin # kymmenen # ten
zuca # sokeri # sugar

Comments are closed.